Duhovnost

ISUS ŽELI DA ČINIMO ONO ŠTO JE ON SAM VOLIO ČINITI

Pravo čudo: njezina su se pluća raspadala, a Gospodin ih je potpuno obnovio Isus želi da budemo s Njim jedno srce i jedan Duh

Pravo čudo: njezina su se pluća raspadala, a Gospodin ih je potpuno obnovio

Još dok sam radio kao vodoinstalater uživao sam moliti za bolesnike. Hitno bi me pozvali i odmah bih onako prljavih ruku otišao bolesnicima kako bih im navijestio Riječ, a moje je srce pritom sjalo od ljubavi. O, da, kada molite za bolesne, vaše srce mora biti potpuno u tome. Božanskim suosjećanjem morate doći do same srži tumora za koji molite i tada ćete vidjeti darove Duha na djelu.


Bog ne može ništa učiniti u ozračju ljudskog sažalijevanja i nevjere

Jedne su me večeri u deset sati navečer pozvali da se dođem pomoliti za djevojku koja je umirala od bolesti pluća te joj ni liječnici više nisu mogli pomoći. Kada sam vidio u kakvu je stanju, znao sam da je nemoguće da preživi bez Božje intervencije. Rekoh njezinoj majci: „Majko, vi ćete morati otići naspavati se.“ Ona reče: „Oh, pa nisam odjenula spavaćicu već tri tjedna.“ Rekoh njezinim kćerima: „Morate ići naspavati se.“ Međutim, one nisu htjele otići. Sin je također odbio otići na počinak. Tada sam uzeo svoj kaput i rekao: „Onda vas pozdravljam i odlazim.“ Oni će: „O, ne, ne napuštajte nas.“ Rekoh: „Ja ovdje ništa ne mogu učiniti.“ Oni rekoše: „Molim vas, ostanite, a mi ćemo svi otići spavati.“ Znao sam da Bog neće moći ništa učiniti u ozračju običnoga ljudskog sažalijevanja i nevjere.

Svi otiđoše na počinak, a ja ostadoh u molitvi na koljenima pokraj postelje u kojoj je bolesnica ležala licem u lice sa smrću i đavlom. No Bog može promijeniti najtežu situaciju i pokazati svoju svemoć.

Valja svagda moliti i nikada ne sustati

Zatim je nastupila borba. Nebesa su se činila kao da su od mjedi. Molio sam od jedanaest sati do tri i trideset ujutro. Vidio sam da patničino lice svjetluca, a onda je izdahnula. Đavao reče: „Sad si gotov. Došao si iz Bradforda moliti za nju, a djevojka ti je umrla na rukama.“ Rekoh: „To je nemoguće. Bog me nije ovamo doveo nizašto. Nešto se mora dogoditi.“ Sjetio sam se odlomka koji govori „kako valja svagda moliti i nikada ne sustati.“ (Lk 18,1) Nastupila je smrt, ali sam znao da je moj svemogući Bog isti Onaj koji je razdijelio Crveno more. Pogledao sam prema prozoru i u tom se trenutku ondje pojavilo Isusovo lice. Kada je pogledao djevojku koja je upravo umrla, u njezino se lice počela vraćati boja. Okrenula se na drugu stranu i zaspala. Slavio sam Gospodina. Djevojka se ujutro rano probudila, odjenula haljinu i sjela za klavir. Počela je svirati i pjevati predivnu pjesmu. Njezina majka, sestre i brat dođoše je poslušati. Gospodin se proslavio i učinio čudo.

Pravo čudo

Gospodin nas poziva na ovaj put. Zahvaljujem Bogu na teškim slučajevima. Gospodin nas poziva da se u srcu sjedinimo s Njime. On želi da Njegova zaručnica s Njime bude jedno srce i jedan Duh te da čini ono što je On sam volio činiti. U slučaju ove djevojke dogodilo se pravo čudo. Njezina su se pluća raspadala, a Gospodin ih je potpuno obnovio.

Iz knjige „Vjera koja raste” autora Smitha Wiggleswortha. Do 28. siječnja knjigu možete nabaviti po sniženoj cijeni od 56 kuna! (Red. cijena iznosi 80 kn.) Popust možete ostvariti ovdje. Dopuštenje izdavača za prenošenje ulomka vrijedi isključivo za portal Book.hr.

Priredila Martina Vidaković; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh