Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE

Pravilo kršćanske molitve

Pravilo kršćanske molitve

Molitve su prije svega one koje vjernici slušaju i čitaju u Svetom pismu, no oni ih posuvremenjuju, osobito psalme, počevsi od njihova ispunjenja u Kristu. Duh Sveti, koji tako Crkvu u molitvi podsjeća na Krista, vodi je k cjelovitoj Istini i stvara nove obrasce koji će izraziti nedokučivo otajstvo Krista na djelu u životu, u sakramentima i u poslanju njegove Crkve. Ti će se obrasci potom razviti u velike liturgijske i duhovne tradicije. Molitveni oblici izraženi u apostolskim i kanonskim spisima ostat će pravilom kršćanske molitve.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2625

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh