Razno

Pravila nagradne igre „Giveaway!“

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Giveaway!“

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „GIVEAWAY!“ je Figulus d.o.o. iz Koprivnice, Ivana Generalića 3, OIB: 41294135705 koji je u sustavu PDV-a.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim i veleprodajnim objektima.

Članak 2.

Nagradna igra održava u trajanju od 24 sata u razdoblju od 23.05.2020. u 0:00 sati do 23.05.2020. u 24:00 sati.

Članak 3.

            Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija bit će objavljena na portalu Figulusa (Book.hr), dana 22.05.2020.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 23.05.2020. u 0:00 sati do 23.05.2020. u 24:00 sati na društvenoj mreži Instagram naprave sljedeće:

Zaprate @book.hr i @bibliotekafigulus

U komentaru označe dvije osobe (može se komentirati više puta, ali označiti druge osobe)

Članak 5.

Svaki sudionik u nagradnoj igri treba ispuniti sve uvjete kako bi mogao konkurirati za nagradu.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7.

            Fond nagrada sastoji se od tri primjerka knjige „Čovjek koji je pušio Bibliju“ autora W. Buntza, „U Tvojoj prisutnosti“, autorice S. Young u izdanju Figulusa d.o.o. i „Sveta Misa. Najsvetiji događaj na svijetu“, autora J. Lončara.

Sveukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 340 kuna.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se dana 24. svibnja 2020. godine. Dobitnici će biti izvučeni putem random odabira sustava „Comment Picker“. U slučaju da dobitnik nije ispunio sve uvjete nagradne igre, bit će izvučen drugi.

            Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju će imenovati direktor Figulusa d.o.o. Izvlačenju nagrada neće prisustvovati javni bilježnik.

O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na Storyju (Instagram). Dobitnici nagrada bit će obavješteni putem Storyja (Instagram).

Članak 10.

            Dobitnici nagrade istu mogu podići u sjedištu priređivača „Figulus d.o.o.“ u Koprivnici, Ivana Generalića 3, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice ili se po dogovoru nagrada šalje poštom.

Članak 11.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju sukladno odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine 127/2000), a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.

            Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija.

Članak 14.

            Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

            Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju

Članak 15.

            Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 16.

            U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

 

 

Rješenje Ministarstva financija o odobrenju pravila nagradne igre od 11. svibnja 2020.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/184

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh