Razno

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Božićni Giveaway“

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Božićni Giveaway“

Foto: Shutterstock

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/2009), a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/2010), Figulus d.o.o. iz Koprivnice, Ivana Generalića 3, OIB: 41294135705, MB: 02649179, dana 24. studenoga 2022.g. donio je sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Božićni Giveaway

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Božićni Giveaway“ je Figulus d.o.o. iz Koprivnice, Ivana Generalića 3, OIB: 41294135705 koji je u sustavu PDV-a.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim i veleprodajnim objektima.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u trajanju od 7 dana, u razdoblju od 19.12.2022. u 0:00 sati do 26.12.2022. u 24:00 sata.

Članak 3.

            Pravila nagradne igre, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija, bit će objavljena na portalu Figulusa (Book.hr), dana 16.12.2022.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 19.12.2022. u 0:00 sati do 26.12.2022. u 24:00 sata na društvenoj mreži Instagram naprave sljedeće:

  • Zaprate Facebook stranicu Biblioteka Figulus
  • Zaprate @kristofori_
  • Podijele nas u svome storyju
  • Tagiraju nas

Članak 5.

Svaki sudionik u nagradnoj igri treba ispuniti sve uvjete kako bi mogao konkurirati za nagradu.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7.

            Fond nagrada sastoji se od 5 (pet) primjeraka knjiga, naslova u izdanju Figulusa d.o.o.:

„Mladiću, možeš to pobijediti“, autori Stephen Arterburn, Fred Stoeker i Mike Yorkey

„Presveta euharistija“, autor O. Thomas J. McGovern

„Ni nakraj pameti“, autor Carey Nieuwhof

„Magdalena Gornik“, autorica Martina Kraljič

„Zagonetka u snijegu“, autor J. M. Evans

Sveukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 510 kuna (67,69 eura). Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se dana 27. prosinca 2022. godine. Dobitnici će biti izvučeni putem random odabira sustava „Comment Picker“. U slučaju da dobitnik nije ispunio sve uvjete nagradne igre, bit će izvučen drugi.

            Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju će imenovati direktor Figulusa d.o.o. Izvlačenju nagrada neće prisustvovati javni bilježnik.

O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na Storyju (Instagram). Dobitnici nagrada bit će obavješteni putem Storyja (Instagram).

Članak 10.

            Dobitnici nagrade istu mogu podići u sjedištu priređivača „Figulus d.o.o.“ u Koprivnici, Ivana Generalića 3, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice ili se po dogovoru nagrada šalje poštom.

Članak 11.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je bilo sudionika u nagradnoj igri. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju sukladno odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine 127/2000), a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.

            Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija.

Članak 14.

            Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

            Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju.

Članak 15.

            Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 16.

            U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/574

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh