Duhovnost

POZIV NA OBRAĆENJE Sestra Faustina Kowalska: ‘Danas me je jedan anđeo vodio u ponore pakla…’ Sestra Faustina opisala je svoje viđenje pakla i vrste muka koje su ondje prisutne – evo što je rekla…

Sestra Faustina Kowalska: 'Danas me je jedan anđeo vodio u ponore pakla…'

Danas me je jedan anđeo vodio u ponore pakla. To je mjesto velikih muka. Njegova površina je užasavajuće velika. Vrste muka što sam ih vidjela su sljedeće:


prva muka koja čini pakao gubitak je Boga;
druga – trajno predbacivanje savjesti;
treća – ta se sudbina nikada neće promijeniti;
četvrta muka – vatra, što prolazi dušom, ne razarajući ju; to je užasna muka, to je čista duhovna vatra zapaljena Božjom srdžbom;
peta muka – stalna tama i užasno zagušljiv miris; premda je tamno đavli se međusobno vide i proklinju dušu; oni vide sve zlo drugih i također svoje vlastito;
šesta muka – neprestano sotonino društvo,
sedma muka – užasni očaj, mržnja prema Bogu, hule, proklinjanje, psovanja.

‘Muke osjetila’
To su muke koje zajednički trpe svi prokleti. Ali to još nije kraj. Postoje još posebne muke za duše, naime muke osjetila. Čim je pojedina duša sagriješila, time se kažnjava na strašni i neopisivi način. Postoje užasne pećine i bezdani mučenja, gdje se jedna muka razlikuje od druge. Naočigled te užasne muke bila bi umrla da me nije zadržala Božja svemoć. Grešnik treba znati da će biti mučen cijelu vječnost organom osjetila kojim je griješio.

„Đavli me jako mrze, ali po Božjoj zapovjedi moraju me slušati…“
O ovom pišem na Božju zapovijed, da se ne može izgovoriti ni jedna duša da nema pakla, ili da tamo nitko nije bio i ne zna kako je tamo. Ja, sestra Faustina, bila sam po Božjoj zapovjedi u bezdanima pakla da bih izvijestila dušama i posvjedočila da postoji pakao. Sad o tom ne mogu govoriti, jer imam Božju zapovijed to pismeno ostaviti. Đavli me jako mrze, ali po Božjoj zapovjedi moraju me slušati. Što sam napisala oskudna je slika onog što sam vidjela. Jedno sam mogla zamijetiti, tamo su većinom duše koje nisu vjerovale u postojanje pakla.

Kad sam došla k sebi nisam se mogla odmoriti od užasa, kako duše tamo jako trpe. Stoga još srdačnije molim za obraćenje grešnika. Bez prestanka vapim Božjem milosrđu za njih. O moj Isuse, radije bih trpjela muke do konca svijeta, nego Tebe uvrijediti i najmanjim grijehom.

Preuzeto iz Dnevnika sestre Marije Faustine Kowalske.

Priredila Gabriela Jurković; Book.hr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Klub prijatelja
Na vrh