Ljubav i poštovanje

SVJEDOČANSTVO POLAZNICE PROGRAMA IZGRADNJA OBITELJI

‘Postala sam razboritija, daleko više zahvalna osoba, manje zabrinuta’ Kroz molitvu i vodstvo otvorilo se toliko potisnutih rana za koje nisam znala da postoje, posebno potisnutih nezadovoljenih potreba za ljubavlju, nježnošću i zaštitom, zbog kojih sam neispravno funkcionirala u međuljudskim odnosima i imala blokade i prema samom Gospodinu

Foto: Unsplash, Vinicius “amnx” Amano 

 

Na program „Ljubav i poštovanje” motivirala me sestra koja je u istom već sudjelovala. Motivirala me neizravno, tako da mi je svjedočila o djelotvornosti molitvenog programa koji je pohađala u svome svakidašnjem životu. U program sam se uključila prije oko godinu dana.

Ovaj me program vratio redovnom i sustavnom razmatranju Riječi Božje

Prije svega želim reći da me ovaj program vratio redovnom i sustavnom razmatranju Riječi Božje. Posljednjih nekoliko godina zanemarivala sam to, a time sam postupno gubila istinski odnos s Bogom, te sam se razočarano vraćala na pobožnosti koje u sebi nisu imale snagu Duha, jer sam zapostavila razmatranje Riječi Božje, koja je živa, djelotvorna, koja iscjeljuje, oslobađa, mijenja srce a nadasve  – Ona je sam Isus Krist.

Kako se molitveni program održava jednom tjedno, s predviđenim tekstom Evanđelja koje nam je dano na razmatranje kroz tjedan, prije samog molitvenog sastanka u grupi program me je „gurao“ da razvijam ustrajnost i disciplinu razmatranja Božje Riječi, dajući time prostor Duhu Svetom da me jača, mijenja i obnavlja moj um u Kristov um.

To je sve za posljedicu imalo da sam se ponovno vratila tamo gdje sam stala – u razvijanje osobnog odnosa s Bogom, odnosa koji je živ i iz kojeg izlazim u svijet kao bolji čovjek prema drugome, ali i prema sebi. Sve to nije došlo preko noći, i zato je jedna od mnogih vrijednosti ovog programa to što ima svoj kontinuitet i sustavnost.

…osobito sam zahvalna voditelju što sam, postupno kroz vođenje, a onda i u svom molitvenom životu, učila i razvijala ulaziti svjesno i srcem u molitvu, svjesno i srcem se obraćati Bogu, koji je uistinu tu i za mene bez obzira na to kakva mu dolazim

Sam tijek molitvenog programa u kojem nas voditelj vodi, u većoj mjeri sam prenijela i ugradila u svoj molitveni život, a osobito sam zahvalna voditelju što sam, postupno kroz vođenje, a onda i u svom molitvenom životu, učila i razvijala ulaziti svjesno i srcem u molitvu, svjesno i srcem se obraćati Bogu, koji je uistinu tu i za mene bez obzira na to kakva mu dolazim. To je dovelo do otvaranja moga srca Gospodinu, u koje je On mogao ući sa svojim blagoslovima i milostima.

Njegovo milosrđe i ljubav mijenja

Posebno što želim istaknuti, a osobito posljednjih nekoliko mjeseci, jest da je kroz ovaj molitveni program Gospodin postao stvaran i djelotvoran u preobrazbi moga srca, kada otkriva, meni do tada potpuno nevidljive grješne, a nesvjesne postupke, ponašanja i misli srca, milost iskrenog pokajanja, svoje predobro odgojno vodstvo i slama krive stavove srca i načine razmišljanja, ukorijenjene odavno, i uvodi me u slobodu gdje jasno osjećam snagu Njegova križa kojim s mene skida silne potisnute krivnje, laži, svezanosti i opravdava me, iscjeljuje i konačno uvodi u svoju ljubav. Jer, samo znati da te Bog voli ništa ne mijenja, ali kušati Njegovo milosrđe i ljubav mijenja, ne samo mene nego i moj pogled na život, mijenja moje odnose s drugima.

Kroz molitvu i vodstvo otvorilo se toliko potisnutih rana za koje nisam znala da postoje, posebno potisnutih nezadovoljenih potreba za ljubavlju, nježnošću i zaštitom, zbog kojih sam neispravno funkcionirala u međuljudskim odnosima i imala blokade i prema samom Gospodinu. Sada i dalje kroz molitveno vodstvo programa putujem u predavanju navedenog, Gospodinu, da me nastavlja liječiti, oslobađati i posvećivati.

Sve manje reagiram iz rana, sve manje razmišljam i funkcioniram iz rana, sve više prepoznajem zamke i napasti Zloga i u snazi imena Isus i Njegova križa odupirem se

Kroz ovaj molitveni program Gospodin mi obrezuje srce i tu vidim velike blagodati jer sve manje reagiram iz rana, sve manje razmišljam i funkcioniram iz rana, sve više prepoznajem zamke i napasti Zloga i u snazi imena Isus i Njegova križa odupirem se, što u ovom molitvenom programu kontinuirano uvježbavamo.

Vjera i radost rastu i to jednostavno ne ostaje samo u meni nego se prelijeva i na druge

S time u svezi vidim velik napredak tijekom ove godine dana, posebno u pogledu razlikovanja duhova, što donosi veću slobodu u moj život. Vjera i radost rastu i jednostavno, to ne ostaje samo u meni nego se prelijeva i na druge. Daleko više primjećujem i aktiviram se Božjim nadahnućem, da drugi koje mi Bog stavi na put osvijetlim u istini koja se piše velikim slovom, a to je Isus.
Primijetila sam da sam postala razboritija, daleko više zahvalna osoba, manje zabrinuta. Zbog opterećenosti brigama i neispravnim „korištenjem“ svog temperamenta burnih emocija i naglosti, a što je za posljedicu imalo brzi pad u samovolju, prije sam često gubila mir Kristov, i trebalo mi je vremena da mir Kristov povratim u svoje srce i um kako bih uopće mogla iskreno moliti i biti u odnosu i istini s Bogom a time i prema svima drugima i sebi.

Sva ta tiha i nevidljiva čuda Božja opasana Božjim mirom počela su bez mog napora, čuvati moje srce i misli moje u Kristu Isusu. I sve više spoznajem silnu vrijednost prebivanja u miru Božjem i vjerom, nadom i ljubavlju borim se protiv neprijatelja i svoje pale naravi i ne dam da u moj hram uđe nezahvalnost, mrmljanje i pretjerana zabrinutost.
Također, kroz ovaj program naučila sam bolje i brže prepoznavati, a onda i djelovati na zamke i napasti Zloga, na njegove taktike i prijevare, na podvale, laži i pokušaje da mi ukrade blagoslove koje sam primila, ili koji dolaze.

Nove spoznaje

Kroz molitveni program otvaraju se prostori srca gdje su gorki korijeni mojih grijeha, tako da i u ovom području dolazi do novih spoznaja, razvoja poniznosti i milosrđa prema sebi i drugima te do opadanja u recidive grijeha koji su svojstveni mojoj duši.

Počela sam se ispravnije voljeti i poštovati, a time više ljubiti i poštovati i druge ljude

Počela sam prihvaćati sebe sve više i više takvu kakva jesam sa svim svojim vrlinama i manama, počela sam se ispravnije voljeti i poštovati, a time više ljubiti i poštovati i druge ljude, jer ako sebe ne volim u onome gdje sam slaba, gdje sam manjkava, gdje sam grješna i tanka u krepostima, kako mogu onda voljeti sve druge ljude takvi kakvi jesu?!

Ističem ovdje i meni plodonosan hod kroz molitveni program za vrijeme došašća gdje smo hodali kroz Evanđelje s našom svetom Majkom Marijom, koja mi je postala još bliža; tu mi je darivala spoznaju Svoje velikosti koja ima temelj u Njezinoj poniznosti, otvarajući mi otajstvo Svoga Bezgrešnog srca u kojoj je sva njezina bit ljubav prema Bogu. Moje srce je, zadivljeno srcem Marijinim, tako rodilo čežnju da budem kao Ona, da moje srce živi za Boga, da moje srce vjeruje kao Njeno. A kad se čežnja pojavi, ona i moli i dobiva.

Htjela sam odustati

Nekako sada u programu najviše i najčešće uživam u Bogu kada me mijenja, i moje dubine srca Ga zbog toga hvale i slave, a vjerujem da to proizlazi i izlijeva se iz Njega u mene jer se On raduje mojoj promjeni.
Želim i spomenuti da sam negdje na polovici svoga sudjelovanja u ovom programu odlučila prestati sudjelovati te sam pokušala na „nevidljiv“ način izaći iz programa, potiskujući ljutnju i krivnju prema samoj sebi što sam krenula tim putem odustajanja ne spoznajući tada da mi je neprijatelj sjeo na rane srca i počeo likovati.

Voditelj je primijetio srcem i duhom moj bijeg i kao da vidim u nekom filmu, dolazio je k meni da me vrati, a ja sam ga srcem odbijala u nadi da će odustati i zaboraviti na mene. No nije!

Upravo tu, a na moje silno iznenađenje, voditelj je primijetio srcem i duhom moj bijeg i kao da vidim u nekom filmu, dolazio je k meni da me vrati, a ja sam ga srcem odbijala u nadi da će odustati i zaboraviti na mene. No nije! Paralelno me je proganjala jedna riječ voditelja a to je „povlačenje“ i nije mi dala mira, na način da me je vukla natrag u program, ali srce mi je, danas vidim, bilo paralizirano, i tu je voditelj iskoračio u svojoj ljubavi i suosjećajnosti, pozivajući me da se za mene individualno moli.

Dok sam u srcu tada bila paralizirana i uplašena, odustala od sebe, od borbe, izgubila vjeru u sebe – u isto vrijeme osjećala sam voditeljevo srce koje je isijavalo autentičnom vjerom u mene

Nakon molitve u kojoj je Gospodin, pretežno ulazio u moje rano djetinjstvo, u rane, u negativne riječi koje su izgovorene nad mojim životom, u razne svezanosti i blokade i u mnoga druga mjesta moga srca i života, donoseći slobodu i iscjeljenje i blagoslov, vratila sam se u molitveni program. Ovdje želim svim srcem zahvaliti voditelju na njegovoj ljubavi i poniznosti koja je stvorila most moga povratka u program. Isto tako, dok sam u srcu tada bila paralizirana i uplašena, odustala od sebe, od borbe, izgubila vjeru u sebe – u isto vrijeme osjećala sam voditeljevo srce koje je isijavalo autentičnom vjerom u mene. Upravo to njegovo neodustajanje od mene, bilo je poput zrake sunca Božjeg koje prodire u tamu i bol moga srca.

Mi svojim svjedočanstvom pobjeđujemo Zloga i proslavljamo Gospodina!

Želim se dotaknuti i dijela molitvenog programa u kojem svi u grupi svjedočimo što nam je Gospodin učinio, izlažemo svoje dojmove i Božje dodire kroz razmatranja Njegove riječi. Koliko god je to dio programa u kojem mi zapravo dajemo, a ne primamo, u kojem nerijetko osjećam da to ne želim, znam srcem da se u meni jednim dijelom buni sebičnost, i time ju ušutkavam jer duboko vjerujem, a i u programu sam to doživjela, da dok slušamo jedni druge, sam Bog po svima nama djeluje na sve nas, progovara nam i ohrabruje nas. Osim toga, kako kaže i Riječ Božja, mi svojim svjedočanstvom pobjeđujemo Zloga i proslavljamo Gospodina!

Za kraj hvala voditelju na njegovu poniznom služenju Gospodinu u nama! Hvala na autentičnosti, jer kako kaže Riječ Božja: „U čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći“!
Hvala na ljubavi, obazrivosti, strpljivosti i blagosti sa svima nama! Hvala na istinoljubivosti i beskompromisnosti u navještenju Evanđelja! Hvala na svemu!

Za Book.hr svjedočila Tajana (puni podaci poznati uredništvu)

Program „Izgradnja obitelji“ usmjeren je na rad u malim grupama kroz koje se uči kako se, kroz konkretne korake, osloboditi rana, nepraštanja, psihičkih pritisaka i slično, bilo u braku, obitelji, na poslu i ostalim odnosima. Više o programu pročitajte ovdje.

Male grupe (tečajevi) izvrstan su „alat” koji nam pomaže da shvatimo, razumijemo te pronađemo idealnu osobu za sebe; da svome partneru postanemo „idealna” osoba ili da istu ne izgubimo.

Više o tečaju „Ljubav i poštovanje”, i kako se prijaviti, provjerite ovdje.

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh