Duhovnost

PATER MARKO GLOGOVIĆ

Pobožnost Mariji Majci Života: za majke u blagoslovljenom stanju, za supružnike željne djece… Neka Tvoje Bezgrešno Srce bdije nad svakom trudnicom i nad svim supružnicima koji žele djecu; neka budno pazi da oni i njihova djeca zdravo i sretno žive, svjedočeći Očevu ljubav. 🙏

Foto: Pixabay

 

Marijino blaženstvo

Pobožnost Mariji Majci Života: za majke u blagoslovljenom stanju, za supružnike željne djece, za život nerođenih

I. ISUS JE BIO NEROĐENO DIJETE

Znak križa.

Započinjemo ovu pobožnost, ispovijedajući svoju vjeru u Trojedinoga Boga, svoje pouzdanje u Božju providnost i vodstvo, te svoju ljubav prema Gospodinu, od kojega nam dolazi svako dobro. Na čast prvog mjeseca boravka Nerođenog Isusa pod Srcem Majke Marije, molim Njihovu moćnu zaštitu za svako nerođeno dijete, za svaku majku u blagoslovljenom stanju i blagoslov za sve supružnike željne djece. Svoju žarku molitvu predajem u ruke Majke Života, Trudne Gospe, osobite Zaštitnice najmanjih, štujući začeće, vrijeme u majčinoj utrobi i rođenje Gospodina Isusa Krista, Sina Svevišnjega, koji je svojim utjelovljenjem posvetio svaku utrobu, a krilo svoje Majke učinio prvim Svetohraništem. Stoga slavim Boga, Stvoritelja, Spasitelja i Posvetitelja: Slava Ocu…

Raduj se Bogorodice, Djevice Bezgrešna! Raduj se Ti, kojoj Anđeo radost navijesti! Raduj se Ti, koja porodi Svjetlost vječne Svjetlosti! Raduj se, Majko, raduj se Presveta Bogorodice, Ti si jedina, Majko, netaknuta, Tebe hvali svako stvorenje, Roditeljko Svjetlosti! Budi nam, molimo Te, vječna Zagovornica kod Gospodina našega Isusa Krista!

U svakoj potrebi i tjeskobi našoj;
Priteci nam u pomoć, Sveta Bogorodice!

Blažena Ti što povjerova da će se ispuniti što Gospodin reče;
-Zagovaraj nas, Majko, kod svoga Božanskog Sina!

Blagoslovljena si među svim ženama;
-Blagoslovljen je plod utrobe Tvoje Isus!

Položi svoje majčinske ruke na svaku trudnicu;
-U svoje Bezgrešno Srce uzmi svaku majku i ženu!

Nosila si Nerođenog Isusa, Sina Svevišnjega;
-Izmoli blagoslov svakom nerođenom djetetu!

Rodila si Bogočovjeka, Kralja kraljeva;
-Donesi nam svima svjetlo i mir Betlehema!

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, Tvojem Bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela, svoju dušu i tijelo, prošlost, sadašnjost i budućnost, sve što imam i što jesam. Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada sada i u vječnosti na hvalu i slavu Presvetog Trojstva, za posvećenje Crkve, blagoslov obitelji i spasenje svega svijeta, za moju osobnu svetost i mir srca. Bezgrješna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja, da neopozivo pripadam svome Otkupitelju, Gospodinu Isusu. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i po meni, u svemu vrši volja Božja! Povjeravam Ti osobito majke u blagoslovljenom stanju te one koji žele začeti i roditi djecu; plod svoje bračne ljubavi. Hvala Ti, Majko. Amen.

Razmatram Božju riječ i ostajem u šutnji…

«U šestom mjesecu posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad imenom Nazaret, k Djevici zaručenoj sa čovjekom imenom Josip, iz doma Davidova; Djevica se zvala Marija. Anđeo dođe k njoj i reče:»Zdravo, milosti puna, Gospodin  s tobom!» Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo, ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina, i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega; Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.» Nato će Marija anđelu.»Kako će to biti kada ja muža ne poznajem?» Anđeo joj odgovori:» Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti; zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.» (Lk 1, 26-35)

BOŽJA SLIKA

Čovjek je jedinstven u cijelome stvaranju po tome što je jedini stvoren na sliku Božju. (Knjiga Postanka 1, 26-27 i 5, 1-2). To vrijedi u potpunosti i podjednako za cijelu ljudsku vrstu i za svakog čovjeka bez iznimke, uključujući i nerođenu djecu. Svetost Božje slike koja je utisnuta u svako ljudsko biće potvrđena je zabranom oduzimanja života (u Knjizi Postanka 9, 6). Ova je zabrana Božjom zapovjedi ozakonjena u Knjizi Izlaska (20, 13) u Njegovoj petoj zapovijedi, NE UBIJ! Bez sumnje i bez rasprava, Bog je rekao i potvrdio; ljudski je život Njegov, život je svakoga čovjeka svet, i samo On – Stvoritelj ima pravo dati ga i oduzeti.

Djevice Utjelovljenja, Majko Života, pozdravljamo Te, najdraža i najljepša među ženama; slavimo Te zbog radosti kojom si bila ispunjena kada se Bog utjelovio u Tebi. Zbog toga što si tako moćna, Djevice i Majko Božja, usliši što Te molimo u ime ljubavi Božje!

 

II. MOLITVA MAJČINA I OČEVA BLAGOSLOVA

Na čast drugog mjeseca boravka Nerođenog Isusa pod Srcem Majke Marije… (kao kod I., tako i nadalje…)

Blagoslovljeno Tvoje Bezgrešno Začeće,
Blažena Djevice Marijo, Majko Sina Božjega!

Blagoslovljen trenutak pohoda Duha Svetoga,
Tvojeg Presvetog Zaručnika!

Blagoslovljeno Tvoje neokaljano Srce,
koje je prihvatilo Srce malenoga Isusa!

Blagoslovljen Tvoj odgovor arkanđelu Gabrijelu,
kojim si postala  Majka Jedinorođenoga Sina Vječnoga Oca!

Blagoslovljena Tvoja prečista utroba, koja je nosila
i rodila Kralja Krista!

Blagoslovljen svaki dan i svaki tren Tvoje blažene trudnoće!
Blagoslovljeno porođenje utjelovljene Riječi Božje!

Blagoslovljen sveti Josip, hranitelj i poočim Isusa – Mesije,
„Rođenog, nestvorenog, istobitnog s Ocem“!

Blagoslivljam svako začeto, nerođeno djetešce!

Blagoslivljam svaku majku u blagoslovljenom stanju!

Blagoslivljam svako dijete koje se danas rađa i
svu već rođenu djecu svijeta!

Blagoslivljam svakog oca nerođene i rođene dječice!

Blagoslivljam sve supružnike u radosnom
iščekivanju potomaka!

Blagoslivljam sve samohrane majke!

Blagoslivljam sve majke u trpljenju i bolesti!

Blagoslivljam sve koji žele a ne mogu imati djecu!

Blagoslovljeni svi koji mole i rade da se začeta djeca rađaju!

Prizivam Božji sveti blagoslov na sve maloljetne trudnice,
njihovu nerođenu djecu i njihove roditelje i prijatelje!

Zazivam blagoslov milosrdnog Boga na sve neprijatelje Crkve
i na one koji griješe protiv života,
moleći žarko za njihovo obraćenje i pokajanje,
za novi život u Kristu Uskrsnulome! Amen.

Razmatram Božju riječ i ostajem u šutnji…

«Tih dana usta Marija i pohita u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga, i povika iz svega glasa: «Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina.»

(Lk 1, 39-45)

NEROĐENA DJECA U SVETOM PISMU

Kako su nerođeni stvoreni na sliku Božju, kako imaju besmrtnu dušu od trenutka začeća, kako im je Gospodin udahnuo život po svojoj svetoj volji i providnosti, ti najmanji posjeduju u Bibliji isto dostojanstvo kao i ostala ljudska bića. Njihovo stvaranje i rast su u Božjim rukama (Job 10, 8-11)  te imaju jedan otajstveni, osoban odnos sa svojim Stvoriteljem (Psalam 139, 13-16). Prorok Jeremija i apostol Pavao bili su pozvani od Boga prije rođenja (Jeremija 1, 5 i Poslanica Galaćanima 1, 15), kao i Sluga Jahve u Izaiji proroku (49, 1-5). Samson je dobio Božje posebno poslanje za život još kao nerođeno dijete (Suci 13, 7) a Ivan Krstitelj je bio u utrobi majke Elizabete ispunjen Duhom Svetim (Luka 1, 41-44),  a još prije njegovu je misiju «Bit će velik pred Gospodinom…» opisao anđeo koji se objavio Zahariji, njegovu ocu, u Hramu (Luka 1, 15). Anđeo je izrekao važno i znakovito proročanstvo odnosno činjenicu: «Biti će ispunjen Duhom Svetim već u majčinoj utrobi», dakle kao nerođeno dijete.

Djevice Utjelovljenja, Majko Života, pozdravljamo Te… (kao kod I., tako i nadalje…)

 

III. RIJEČ JE TIJELOM POSTALA

Na čast trećeg mjeseca boravka Nerođenog Isusa pod Srcem Majke Marije…itd.

Razmatram Božju riječ i ostajem u šutnji…

«U one dane izađe naredba cara Augusta da se povede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad.  Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.» (Lk 2, 1-7)

UTJELOVLJENJE

Najvažnije nerođeno dijete u Bibliji i u povijesti svijeta i čovječanstva, svakako je sam Gospodin Isus. Osnovno naučavanje kršćanstva govori da je vječna Riječ Božja postala ljudskim tijelom i živjela ljudski život na ovome svijetu (Ivan 1, 14). Taj je život započeo začećem (Matej 1, 20-21). Luka opisuje kako Ivan Krstitelj, kao fetus od šest mjeseci života, odgovara na prisutnost Isusa, embrija starog tek nekoliko dana (Luka 1, 39-44). Isusov se ljudski život razlikovao od života ostalih ljudi jedino u bezgrešnosti (Poslanica Hebrejima 4, 15). Kao što je Njegov život započeo začećem, tako započinje svaki ljudski život. Svojim utjelovljenjem u Mariji, Gospodin Isus je posvetio svaku utrobu i svako dijete i majku… Svako je nerođeno djetešce dakle slično Malenome Isusu!

Isuse, Sveti Spasitelju svih ljudi,

kako rođenih tako i nerođenih, spasi sve koji su uključeni u zlo pobačaja. Oprosti im njihove grijehe, spasi djecu u utrobama njihovih majki, i onu s kojima se vrše pokusi, u epruvetama; obrati i sačuvaj njihove roditelje, liječnike, znanstvenike, zakonodavce, koji bi grijehom pobačaja teško povrijedili Boga, Živog, Svetog, Vječnog, Svemogućeg Gospodina. Dragi Isuse, razapeti Kriste, hvala Ti što si dao svoj život na križu, da bismo mi mogli odabrati život, gradeći uvijek iznova Tvoje Kraljevstvo Ljubavi, Pravde, Mira i Dobrote. Amen.

Zdravo Marijo, milosti puna,

ljubimo Te, jer si vjekovječnom Sinu Božjemu podarila život u tijelu – Riječ je Tijelom postala, u Tvome tijelu. Blažena Djevice i Majko, spasi nerođene, od grijeha spasi njihove majke i očeve, liječnike, znanstvenike, genetičare, zakonodavce. Primamo iz Tvojih ruku Božji dar života, zemaljskog i vječnog, dok prihvaćamo darove blagoslova, pomoći, mira i čudesa. Ljubimo Te i zahvaljujemo Ti. Molimo Te, da pomogneš onima, koji žele djecu u braku, ali dosad još nisu dobili ovo ispunjenje njihove sreće. Amen.

Djevice Utjelovljenja, Majko Života, pozdravljamo Te… itd.

 

IV. ZAZIVI MARIJI MAJCI ŽIVOTA

Na čast četvrtog mjeseca boravka Nerođenog Isusa pod Srcem Majke Marije… itd.

Marijo, Majko života, MOLI ZA NAS!           
Marijo, zaštitnice nerođenih,
Marijo, koja suosjećaš s patnjama najnevinijih,
Marijo, koja tuguješ nad nečistoćom i grijehom,
Marijo, koja braniš one koji se sami ne mogu braniti,
Marijo, koja si začela po Duhu Svetom Isusa Krista,
Marijo, koja si Ga devet mjeseci pod srcem nosila,
Marijo, koja si Ga odgojila i othranila,
Marijo, koja si dala Život svijetu,
Marijo, braniteljice života tek začetog,
Marijo, zagovornice majka i djevojaka u problemima,
Marijo, ljiljane čistoće i svetosti,
Marijo, Djevice koja satireš glavu zmiji,
Marijo, pobjednice nad zlim duhovima,
Marijo, čije majčinsko Srce bdije nad svom djecom,
Marijo, čije majčinsko Srce čuva život i branitelje života,
Marijo, čije prečisto Srce pruža utjehu i zaklon onemoćalima,
Marijo, slavna Majko Spasitelja i Otkupitelja,
Marijo, zaručnice Duha Životvorca,
Marijo, koja izmoljuješ život i pobjedu,
Marijo, kojoj Božanski Sin ništa ne odbija,
Marijo, koja si naša utvrda i pomoć u svemu.

Moli za nas, Majko Života!
-Da živimo život dostojan Gospodina!

Razmatram Božju riječ i ostajem u šutnji…

„Pošto mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: “Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi. On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga. Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže – prema vremenu što ga razazna od mudraca. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: U Rami se glas čuje, kuknjava i plač gorak: Rahela oplakuje sinove svoje i neće da se utješi jer više ih nema.“ (Mt 2, 13-18)

BOG JE STVORITELJ

Sveto Pismo nam govori da Bog stvara dijete, oblikuje dijete u majčinoj utrobi i nježno prati dijete dok se razvija. U Psalmu 139, 13-16, piše: «Jer ti si stvorio moje bubrege, satkao me u krilu majčinu. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao, kosti moje ne bjehu ti sakrite dok nastajah u tajnosti, otkan u dubini zemlje. Oči tvoje već tada gledahu djela moja, sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj: dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga.» Čovjek nije stvoritelj. Dijete je Božji dar i čudo, Njegov veliki blagoslov supružnicima, društvu, Crkvi. Ono nije nečije vlasništvo. Dijete je zamišljeno u Božjem planu kao plod bračne ljubavi. Bog – Stvoritelj dijeli se svojom moći stvaranja s ljudima, svojom ljubljenom djecom. Svako narušavanje i ukidanje Božjih zakona vodi u moralni i svaki drugi kaos.

Djevice Utjelovljenja, Majko Života, pozdravljamo Te… itd.

 

V. USRDNA MOLBA EMANUELU – BOGU S NAMA

Na čast petog mjeseca boravka Nerođenog Isusa pod Srcem Majke Marije… itd.

Od svakog nepoštivanja ljudskog života,
Oslobodi nas, Gospodine!
Od ubojstva najmanjih pobačajem,
Od usmrćenja eutanazijom,
Od rastava brakova i nasilja u obitelji,
Od bogopsovke, vračanja i idolopoklonstva,
Od utjecaja svijeta na našu vjeru i ljubav,

Da Tvoj narod bude jak i hrabar danas,
Usliši nas, Gospodine!
Da uvijek slušamo i gledamo Tebe,
Da se radujemo životu i bezuvjetno ga štitimo,
Da Te neprestano slavimo i veličamo,
Da ljubimo bližnje, kao i neprijatelje,
Da naše obitelji ostanu u Tebi bez obzira
na sve životne neprilike,

Crkvu svetu, bogoljubnu i neustrašivu,
Podari nam, Gospodine!
Domovinu blagoslovljenu djecom i vjernicima,
Život naroda u miru i blagostanju,
Obitelji okupljene oko Tvog oltara,
Želju i snagu za djela ljubavi,
Hrabrost za žrtvu i pokoru,
Srce koje neće osuđivati, vrijeđati i proklinjati,

Za vjeru, nadu i ljubav,
Hvala ti, Gospodine!
Za svete sakramente naše Crkve,
Za zagovor naših nebeskih zaštitnika,
Za mlade koji poštuju milost i vrijednost braka,
Za svako dijete spašeno od pobačaja,
Za svakog obraćenog grešnika,

U našoj Crkvi i župi,
Proslavi se, Gospodine!
U našoj domovini i narodu,
U našim obiteljima,
U našim biskupima, svećenicima i redovnicima,
U našoj bobi za život,
U svakom koji Tebe zaziva i ljubi.

Razmatram Božju riječ i ostajem u šutnji…

«Kad se zatim po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u zakonu Gospodnjem:» Svako muško prvorođence neka se posveti Gospodinu! –  i da prinesu žrtvu kako je rečeno u zakonu Gospodnjem: »dvije grlice ili dva golubića.» (Lk 2, 22-24)

LJUBAV NA DJELU

Prispodoba o dobrom Samaritancu (Luka 10, 29-37) nalaže nam da raširimo granice ljubavi prema bližnjima, da ih pomaknemo, jer «granica ljubavi je ljubav bez granica», kako netko lijepo reče. U našem društvu te granice su postavljene na nerođenom djetetu. Budućnost se danog društva iščitava na njegovom odnosu prema najmanjima u utrobi. Granica smrti-života, granica je koju postavlja jedino i punopravno naš Stvoritelj. Kad ih čovjek uzme u svoje ruke… Može nastati samo nešto loše po čovjeka. Isus je navijestio svoje poslanje kao radosnu vijest za one koji trpe (Luka 4, 18-19) i oni koji idu za Njim čine to isto; pomažu, liječe, krijepe, osnažuju, nose križ drugoga, u ljubavi i poštovanju. Ne možemo se samozavaravati, da Bog ne gleda ili da Mu je svejedno; neznanje i nedjelovanje ne može biti pravedno i prihvaćeno kao izgovor za naše nedjelovanje (Izreke 24, 11-12) i za pogubnu kršćansku pasivnost.

Djevice Utjelovljenja, Majko Života, pozdravljamo Te… itd.

 

VI. DVANAEST ZVIJEZDA MARIJE KRALJICE

Na čast šestog mjeseca boravka Nerođenog Isusa pod Srcem Majke Marije… itd.

»Pokaza se znamenje veliko na nebu: Žena, odjevena u sunce, mjesec joj pod nogama, a na glavi kruna od dvanaest zvijezda…« (Otk 12, 1).

 1. Zvijezda – hrabrost

Bezgrešna naša Kraljice, Majko Života, izmoli nam od svoga Sina Isusa krepost hrabrosti u borbi za nerođene bližnje. Zdravo Marijo…

 1. Zvijezda – ustrajnost

Bezgrešna naša Kraljice, Majko Života, izmoli našoj obitelji kod svoga Sina postojanost i ustrajnost u dobrim odlukama i kršćanskom načinu života. Zdravo Marijo…

 1. Zvijezda – vjera

Bezgrešna naša Kraljice, Majko Života, izmoli nam kod svoga Sina krepost vjere, čvrste i nepokolebljive, koja će uvijek biti postojana pomoć u svjedočenju dostojanstva života pred svijetom i bližnjima. Zdravo Marijo…

 1. Zvijezda – pouzdanje

Bezgrešna naša Kraljice, Majko Života, izmoli nam kod svoga Sina snažno pouzdanje u Božju Providnost koja nam sve daje i uzdržava u svemu naš život. Zdravo Marijo…

 1. Zvijezda – ljubav

Bezgrešna naša Kraljice, Majko Života, izmoli nam kod svoga Sina iznad svega goruću ljubav, da Boga prepoznajemo i Njega ljubimo u svoj Njegovoj djeci te da živimo neprestano u Njemu koji je sam Ljubav. Zdravo Marijo…

 1. Zvijezda – radost

Bezgrešna naša Kraljice, Majko Života, izmoli nam kod svoga Sina iskrenu radost, kao znak Božje prisutnosti u našem životu, radost usprkos svim nevoljama, radost koja će se izlijevati na žalosne, ranjene i tjeskobne. Zdravo Marijo…

 1. Zvijezda – snaga

Bezgrešna naša Kraljice, Majko Života, izmoli nam kod svoga Sina snagu koja dolazi od svetih sakramenata i života molitve i žrtve, snagu života koja pobjeđuje silu đavla i smrti. Zdravo Marijo…

 1. Zvijezda – molitva

Bezgrešna naša Kraljice, Majko Života, izmoli nam kod svoga Sina ustrajnost u molitvi, svakodnevno nas potiči na traženje Lica Božjega i na život u Njegovoj prisutnosti.

Zdravo Marijo…

 1. Zvijezda – mir

Bezgrešna naša Kraljice, Majko Života, izmoli nam kod svoga Sina sveti mir, osobito dok molimo i radimo za »civilizaciju ljubavi i života«, taj mir vaših blagih i poniznih Srdaca. Zdravo Marijo…

 1. Zvijezda – sigurnost

Bezgrešna naša Kraljice, Majko Života, izmoli nam kod svoga Sina potpunu sigurnost te zaštitu od svakoga utjecaja zla u borbi za najmanje – nerođene i u svakodnevnim životnim borbama i kušnjama. Zdravo Marijo…

 1. Zvijezda – dobro

Bezgrešna naša Kraljice, Majko Života, izmoli nam kod svoga Sina dobrotu duše i krepost činjenja dobrih djela na slavu Božju. Neka nam dobro bližnjega bude uvijek na prvom mjestu. Neka po našoj iskrenoj dobroti svi prepoznaju Boga Jedinoga. Zdravo Marijo…

 1. Zvijezda – žrtva

Bezgrešna naša Kraljice, Majko Života, izmoli nam kod svoga Sina volju i hrabrost da u svijetu egoizma i komotnosti postimo i činimo žrtvu i pokoru. Svako takvo djelo žrtve neka slavi Boga koji se u Isusu objavio kao »Put, Istina i Život«. Zdravo Marijo…

Razmatram Božju riječ i ostajem u šutnji…

«Jer ti si moje stvorio bubrege,
satkao me u krilu majčinu.
Hvala Ti što sam stvoren tako čudesno,
što su djela Tvoja predivna.
Dušu moju do dna si poznavao,
kosti moje ne bjehu Ti sakrite
dok nastajah u tajnosti,
otkan u dubini zemlje.
Oči tvoje već tada gledahu djela moja,
Sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj:
dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga.»
(Ps 139, 13-16)

Može li žena zaboravit svoje dojenče,
ne imat sućuti za čedo
utrobe svoje?
Pa kad bi koja i zaboravila,
tebe ja zaboravit neću.
Gle, u dlanove sam te svoje urezao,
zidovi tvoji svagda su mi pred očima.
(Iz 49, 15)

Djevice Utjelovljenja, Majko Života, pozdravljamo Te… itd.

VII. MOLITVA ZA OBITELJ

Na čast sedmog mjeseca boravka Nerođenog Isusa pod Srcem Majke Marije… itd.

Bože, od kojeg dolazi svako očinstvo, na nebu i na zemlji,
Oče, koji si Ljubav i Život, učini da svaka obitelj
na zemlji postane, po Tvom Sinu, Isusu Kristu,
«rođenom od žene», i po Duhu Svetomu, izvoru božanske ljubavi,
pravi hram života i ljubavi za pokoljenja koja iznova dolaze.
Neka Tvoja milost vodi misli i djela supružnika
prema dobru svojih obitelji i svih obitelji svijeta.
Neka mlade generacije nađu u obitelji jaku potporu
za svoju ljudskost i rast u istini i ljubavi.
Neka se ljubav, pojačana milošću sakramenta ženidbe
pokaže jačom od svake slabosti i krize, kroz koje,
ponekad, prolaze naše obitelji.
Neka, što Te molimo po zagovoru Svetoj Obitelji iz Nazareta,
Crkva u svim narodima na svijetu mogne plodonosno izvršiti svoje
poslanje u obitelji i po obitelji. Usliši nas Ti, koji si Život, Istina i Ljubav,
u jedinstvu sa Duhom Svetim. Amen.

Razmatram Božju riječ i ostajem u šutnji…

„On me odvoji već od utrobe majčine i pozva milošću svojom…“
(Gal 1, 13)

„Bog uzdiže naše dane od utrobe majčine…“ (Sir 50, 22)

„A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu“
(1 Kor 15, 57)

„Bog hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine“ (1 Tim 2, 4)

„Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!“ (Lk 19, 10)

„Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima“
(Rim 14, 9)

„Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje“ (Mk 10, 14)

„Tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući“ (Lk 18, 17)

„Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima“
(Mt 18, 10)

„Tako ni Otac vaš, koji je na nebesima, neće da propadne ni jedan od ovih malenih“ (Mt 18, 14)

„Nato ih Isus zagrli pa blagoslivljaše djecu polažući na njih ruke“
(Mk 10, 16)

Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, Tebi  zahvaljujemo vječni početak života. Rođen od Boga Oca prije svakog vremena, rođen si od Djevice Marije. U svome čovječanstvu i Osobi posvetio si majčinstvo od samog začeća, preko svih mjeseci trudnoće, za naše spasenje. Podsjeti sve ljude na ove nebeske blagoslove da bi cijenili nerođeno biće kao ljudsko biće te da prosvijetle tim svjetlom spoznaje svako biće koje dolazi na ovaj svijet. Svojim milosrđem udalji svoju pravednu ljutnju od neprijatelja života, da bi Te Božja djeca slavila i bila okrunjena nebeskim životom u milosti. Pošalji nam Mariju, kao onda s Tvoga križa sa kojega si Ivanu i nama svima rekao: »Evo ti Majke.» Amen.

MOLITVA PREDANJA

Gospodin moj i Bog moj! Oče, Sine i Duše Sveti, ponizno pristupam, u vjeri i s potpunim pouzdanjem k Tebi, koji si «sama nježnost i milosrđe». Danas, pred Licem Tvojim, u prisutnosti nebeske vojske anđela, pred cijelim Nebom i Crkvom, sasvim slobodno, iz velike ljubavi prema Tebi, pod Tvoje vodstvo i zaštitu predajem sav svoj život! Oče moj i Stvoritelju, slavim Te i blagoslivljam, zahvaljujem Ti na svim milostima i trpljenjima koja dopuštaš za moj život, za moje obraćenje, za moje dobro!

Isuse Kriste, Sine Božji, Sine Blažene Djevice Marije, priznajem Te svojim jedinim Bogom, osobnim Spasiteljem i Otkupiteljem: molim Te da me očistiš svojom Krvlju s Golgote od svakog mog grijeha, poroka i od svake zle sklonosti. Jaganjče Božji, Tvoj sam sav, sve moje je Tvoje, sve što jesam i imam predajem Tebi, po Srcu Tvoje Majke. Svime što jesam priznajem Te svojim Kraljem i potpuno vjerujem u sve što me Tvoja Crkva uči; Ti si umro i uskrsnuo zbog mene, odgajaš me i ljubiš me, vodiš me u svoje Kraljevstvo. Duše Sveti, Životvorče, nadahni, brani, tješi, oslobađaj, krijepi dušu moju. Proslavljaj se u meni, svakodnevno! U moćno Ime Isusovo odričem se zloga i svega što mu pripada, svakoga grijeha i tame, svakoga ropstva i grešne ovisnosti. Sve svoje životne rane stavljam na svjetlo Tvoje, Bože, prisutnosti, da zacijele po Ranama Isusovim, te da po križu i muci i ja uskrsnem na novi život! Sveti Mihaele Arkanđele, Anđele Čuvaru, svi anđeli i sveti, budite svjedoci moga predanja i posvete, izmolite mi čvrstu vjeru u Božja obećanja zapisana u Svetome Pismu! Isus je živ, Isus je moj Gospodar! Amen, aleluja!

Djevice Utjelovljenja, Majko Života, pozdravljamo Te… itd.

VIII. MALA KRUNICA MARIJE MAJKE ŽIVOTA

 

Na čast osmog mjeseca boravka Nerođenog Isusa pod Srcem Majke Marije… itd.

*

Molimo kao na Gospinoj krunici.

Prvo veliko zrno: 
Slavna Majko Spasitelja, rajska dveri milostivna,
koja vjerne vodiš k sreći, iznad mora Zvijezdo divna.
O, pomozi palom svijetu, koji želi ozdravljenje,
Ti, što rodi Stvorca svoga, prirodi na udivljenje.
Čuvši pozdrav Gabrijela, donese nam život svima,
Djevom zače, Djevom osta, smiluj nam se grešnicima!


Na prva tri mala zrna: 

1. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji
-I Ona je začela po Duhu Svetomu.
Zdravo Marijo…

2. Evo Službenice Gospodnje
-Neka mi bude po Riječi Tvojoj.
Zdravo Marijo…

3. I Riječ je Tijelom postala
-I prebivala među nama.
Zdravo Marijo…

Sljedeće veliko zrno i sva ostala velika zrna:
Sva si lijepa, o Marijo! I ljage grijeha istočnoga nema na Tebi!
U Začeću svome Djevo, bila si bezgrešna; moli za nas Oca čijeg si Sina rodila!

Slava Ocu i Sinu…

Prva desetica:
Bogorodice Marijo, Majko Života,
-moli za nas koji se Tebi u zaštitu utječemo!

Druga desetica:
Bogorodice Marijo, Majko Života,
-moli za nas koji Tebe žarko ljubimo!

Treća desetica:
Bogorodice Marijo, Majko Života,
-moli za nas koji Tvoje Prečisto Srce častimo!

Četvrta desetica:
Bogorodice Marijo, Majko Života,
-moli za nas koji Tvoje Bezgrešno Začeće štujemo!

Peta desetica:
Bogorodice Marijo, Majko Života,
-moli za nas koji se Tvojem Božanskom Djetetu klanjamo!

Na kraju: 

O Isuse, Kralju Ljubavi, pouzdajemo se u Tvoju milosrdnu dobrotu!
Marijo, Zagovornice najmanjih, blagoslovljeno budi Tvoje majčinstvo!
Sveti Josipe, poočime nerođenog Isusa i hranitelju Gospodina, počuj naše molbe!

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa…

Blagoslovio nas Svemogući Bog, Otac  + i Sin i Duh Sveti. Amen.

*

O Isuse Maleni, Kralju Ljubavi, najveće blago moje duše, klanjam Ti se u dubokom poštovanju i zazivam Tvoje neizmjerno milosrđe! Zahvaljujem nebeskom Ocu, jer moj se Spasitelj, začet po Duhu Svetom u krilu Bezgrešne Djevice Marije, rodio kao dijete, da bude „s nama Bog“ dijeleći naša ljudska trpljenja i radosti. Zahvaljujem Providnosti, jer me upoznala s Tobom, Malenim Kraljem, koji mi pružaš svoje Presveto Srce, da u Njemu nađem sklonište i zaštitu. Posvećujem se, dakle, u potpunosti Tebi, Kralju Ljubavi, stavljam se u Tvoju službu, dajem Ti posve na raspolaganje svoje vrijeme, mogućnosti, životne planove i želje, sve što imam i što jesam. Moja je jedina čežnja, da ugodim Tebi svojim mislima, riječima i djelima, a da zauzvrat Tvoje kraljevanje obuhvati svu moju prošlost, sadašnjost i budućnost. Predajem Ti sve, moleći Te smjerno da me obdariš svim milostima potrebnim za spasenje duše. Preporučam i podlažem pod Tvoju Krunu svoju obitelj i rodbinu, prijatelje i znance, te svoje neprijatelje. Vladaj nad nama! U ranu Tvoga Srca prinosim naše duhovne pastire; kraljuj u njihovom pozivu služenja Tebi i narodu. Evo me, o Kralju Ljubavi, pogledaj na me i prihvati me kao svoga osobitog slugu, koji se odriče grijeha i blagoslivlja Tvoje sveto Ime, podupiran mnoštvom anđela i svetih u Nebu. Pošalji me u poslanje spašavanja nerođene djece pred grozotom pobačaja. Pošalji me s Tvojom porukom ljubavi obiteljima u poteškoćama, bolesnima, ostavljenima, starima, ovisnicima, ožalošćenima… Posvećen Tebi po ovoj molitvi, moći ćeš djelovati kroz mene usprkos mojim slabostima i bijedi. Kralju Ljubavi, Isuse Maleni, primi moju posvetu, moju dušu i tijelo, moj posao, moj cijeli život! Neka mi Tvoj mili lik svijetli u tamama ovoga svijeta, sve dok Te jednom ne ugledam u Vječnosti. Zaslugama svoga svetog djetinjstva, daj, o dobri Isuse, da nikada ne zaboravim da sam i ja ljubljeno dijete Božje! Amen.

Razmatram Božju riječ i ostajem u šutnji…

„Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje ti danas dajem – ako ih poslušaš ljubeći Jahvu, Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Jahve, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš. Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti; nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete, prešavši Jordan, ući da je zaposjednete. Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj, ljubeći Jahvu, Boga svoga, slušajući njegov glas, prianjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Tâ on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Jahve zakle ocima tvojim Abrahamu, Izaku i Jakovu da će im je dati.” (Pnz 30, 15-20)

Pozdrav Mariji, Majci Života

1. Pozdravljam Te, Majko Isusova i Majko naša, Majko Života, koja si po Duhu Svetome začela Sina Božjega! Ti, puna milosti, svoju ljubav daruj majkama koje pod srcem nose dječicu i čekaju na njihovo sretno rođenje. Budi uz njih, Bogorodice!
Zdravo Kraljice…

2. Pozdravljam Te, Marijo, Majko Života, Zaručnice svetog i pravednog Josipa, poočima Isusovog! S Neba pogledajte i blagoslovite naše obitelji te sve obitelji u krizama, kušnjama i nevoljama. Blažena Djevice, zagovaraj očeve, muževe i mladiće, da vrše volju Božju i hodaju Njegovim putovima!
Zdravo Kraljice…

3. Pozdravljam Te, Majko Života, Zagovornice nerođenih, Zaštitnice najmanjih i nedužnih! Svojom molitvom i žrtvom želim Ti obrisati suze zbog tolikih pobačaja danas. Marijo, čuvaj nerođenu dječicu od smrti u utrobi, a svih koji su ranjeni dovedi k ozdravljenju i Ozdravitelju – Isusu. Isprosi dar i čudo života supružnicima željnim djece!
Zdravo Kraljice…

Djevice Utjelovljenja, Majko Života, pozdravljamo Te… itd.

 

IX. POSVETA DJEVICI MARIJI MAJCI ŽIVOTA

Na čast devetog mjeseca boravka Nerođenog Isusa pod Srcem Majke Marije… itd.

O Marijo, zvijezdo novoga svijeta, Majko živih,
povjeravamo Ti pitanje života:
pogledaj, o Majko, beskrajan broj djece kojima je zabranjeno da se rode,
siromaha kojima je onemogućeno živjeti, ljudi i žena žrtava nečovječnog nasilja,
starih i bolesnih, ubijenih ravnodušnošću ili lažnim sažaljenjem.
Učini da oni koji vjeruju u Tvoga Sina znaju smjelo i s ljubavlju navijestiti
ljudima našega vremena Evanđelje života.
Isprosi im milost da Ga prime kao uvijek novi dar, radost da Ga sa zahvalnošću
slave kroz čitav svoj život i hrabrost da za Nj svjedoče djelotvornom
upornošću, da bi izgradili zajedno sa svim ljudima dobre volje
civilizaciju istine i ljubavi, na hvalu i slavu Boga Stvoritelja i Ljubitelja života. Amen.

(Iz enciklike »Evanđelje života« pape Ivana Pavla II.)

Molimo Marijin hvalospjev:
Veliča duša moja Gospodina…

Razmatram Božju riječ i ostajem u šutnji…

“Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'” Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'” Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'” Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.'” I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.” (Mt 25, 34-46)

Djevici Mariji, Nositeljici Života

»Neka mi bude po riječi tvojoj.«
»I riječ je tijelom postala, i prebivala među nama.«
»Ja sam… Život.«

Blažena Djevice Marijo, vršeći volju Božju, po Anđelovim riječima prihvatila si Gospodina i Kralja pod okrilje svoga Srca. Tvoja je utroba od toga trenutka postala Pokaznica i Hram, Svetište Nerođenoga Gospodina Isusa. Marijo, Nositeljice Života, Tvojim molitvama pred prijestoljem Sina predajem sve majke u blagoslovljenom stanju. One će poroditi dječicu, koja će imati mogućnost i slobodu postati »drugi Krist« za današnje vrijeme. Majko Bogorodice, isprosi im snagu, posreduj za njih na poseban način u svoga Sina, sjeti se onih svojih devet milosnih mjeseci i radosnoga iščekivanja! Neka Tvoje Bezgrešno Srce bdije nad svakom trudnicom i nad svim supružnicima koji žele djecu; neka budno pazi da oni i njihova djeca zdravo i sretno žive, svjedočeći Očevu ljubav. Amen.

Djevice Utjelovljenja, Majko Života, pozdravljamo Te… itd.

P. Marko Glogović, OSPPE

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh