Duhovnost

Pobožnost Blaženom Graciji Kotorskom

Foto: Pixabay

 

(Muo, Boka Kotorska, 27. 11. 1438. – Venecija, 9. 11. 1508.)

»Za mir i pomirenje«

Svetac Euharistije – Iscjelitelj ljubavi – Čudotvorac i Pomiritelj

Zaštitnik obitelji, brakova, trudnica, supružnika željnih potomstva, mladih, ministranata, sakristana, ribara, pomoraca, vrtlara, redovničke braće i neženja

I. MOLBENICA

+ Bože, u pomoć mi priteci.
-Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

Gospodine, čuj molitvu moju.
-I vapaj moj k Tebi da dođe!

Moli za nas, Blaženi Gracija:
-Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Zagovaraj nas u Nebu, Blaženi Gracija:
-Da ponizno služimo i ljubimo Boga i bližnje!
Isprosi nam mir i pomirenje, Blaženi Gracija:
-Da svjedočimo Isusa, naš jedini ‘Put, Istinu i Život’!

Zaštiti nas svojom molitvom kod Krista, Blaženi Gracija:
-Da budemo slobodni od svakoga zla duše i tijela!

Pouči nas primjerom svog života, Blaženi Gracija:
-Da uvijek žarko čeznemo za svetom Euharistijom!

Izmoli nam stvarnu radost i pravu ljubav, Blaženi Gracija:
-Da živimo već na zemlji Kraljevstvo Božje!

Upućuj nas u mnogim kušnjama, Blaženi Gracija:
-Da ostanemo vjerni Evanđelju Slave!

Podsjećaj nas svakodnevno, Blaženi Gracija:
-Da srcem i činom živimo svoju posvetu Majci Mariji!

U poklonstvu Isusu-Euharistiji, s Blaženim Gracijom, govorim:
-O sveta Gozbo, na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke Njegove;

duša se ispunja milošću i daje nam se zalog buduće slave!

Pomolimo se.

Bože Oče Svemogući, u blaženom Graciji, slavi Kotora i ponosu augustinskog Reda, ostavio si nam uzor svetosti, ostvarene u poslušnosti i poniznosti, u gorljivoj ljubavi prema Isusu Kristu – Euharistiji te prema svima u potrebi. Zahvalna srca obraćamo se sada Tvojoj pomoći, Gospodine, posredništvom Blaženika, tako bliskog našem narodu. Podari mir svojoj ljubljenoj djeci, pomirenje zavađenima, spokoj savjesti onima što traže Tvoje lice u kajanju i trpljenju. Smiluj se obiteljima, a osobito našim mladima, svećenicima i redovnicima, ministrantima, pomorcima i ribarima; udijeli im svima milosti potrebne u svakodnevnim životnim borbama, da Te jednom mognemo slaviti bez prestanka, u zajedništvu s Blaženim Gracijom, u vječnosti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

II. MALA KRUNICA MIRA

Na čast Bl. Gracije Kotorskog,

za mir u obiteljima i pomirenje među ljudima

Uđimo u Božju Prisutnost, u trenutku šutnje probudimo u sebi žalost zbog grijeha i radost zbog Gospodnjeg praštanja i milosrđa; zazivajući pomoć Bl. Gracije u križevima našeg ovozemaljskog proputovanja, klanjajući se u ‘duhu i Istini’ Trojedinom Bogu, Izvoru života, svetosti, mira i pomirbe. Molimo žarko za milost mira u našim srcima, obiteljima, u našem narodu i u cijelom čovječanstvu. Molimo Božansko Dijete, ukazano u divnom sjaju Bl. Graciji u Presvetom Oltarskom Otajstvu pri samoj Pretvorbi, za milost da Ga proslavimo i svjedočimo Njegovu ljubav čitavim svojim životom.

*

Molimo na „Gospinu krunicu“ od pet desetica.

Križem činimo znak križa.

Prvo zrno:
Oče naš.

Tri sljedeća zrna:

Slava Ocu;
Sa zazivom, iza svakog:
Bože moj, Snago moja, Mire moj:
-Predajem Ti sve što imam i što jesam!

Zadnje zrno:
Zdravo Marijo.

Sva „velika zrna“:

MILOSRDNI ISUSE,
ZAGOVOROM PREČISTIH SRDACA MARIJE I JOSIPA,
POSREDNIKA LJUBAVI I MIRA:
-USLIŠI NAŠE MOLITVE I PRIMI ČAST I SLAVU,
ZA BLAGOSLOV OBITELJI I SPASENJE DUŠA!

Bogorodice, Pomoćnice kršćana, moli za nas!
Sveti Augustine, moli za nas!
Blaženi Gracija, moli za nas!

Sva „mala zrna“:

Božansko Dijete Isuse, Hostijo i Kralju:
-Vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te,
daruj nam svima oproštenje i mir!
 
Na kraju krunice:

Blagoslovljen budi Isus Krist, u Presvetom Oltarskom Sakramentu;
sada i vazda i u vijeke vjekova, amen.

Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice…

 

III. LITANIJE BL. GRACIJE KOTORSKOG

Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože mira, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože Darovatelju mira, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože Obnovitelju mira, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, Jedan Bože, Ljubitelju mira, smiluj nam se!

Marijo Pomoćnice kršćana, Kraljice mira, moli za nas!
Sveti Augustine biskupe, učitelju mira, moli za nas!
Blažena Ozano i svi ugodnici Božji iz Boke kotorske, molite za nas!
Sveti Leopolde Bogdane i svi sveci hrvatskoga naroda, molite za nas!

Blaženi Gracija, vjerni slugo Boga živoga, MOLI ZA NAS!
Svijetli primjeru ljubavi prema bližnjima, moli za nas!
Ispunjen čvrstim pouzdanjem u Providnost Božju, moli za nas!
Osobiti zaljubljeniče u euharistijskog Isusa,
Klanjatelju Božanskog Djeteta Isusa,
Ponizni povjereniče Bogorodice Marije,
Svjetioniče bratskih odnosa između kršćana,
Drag i pravoslavnoj braći,
Spasu progonjenih i odbačenih,
Zauzeti u obraćenju okorjelih grešnika,
Nebeski zaštitniče obitelji,
Duhovni branitelju brakova i djece,
Izmolitelju povratka sakramentalnom životu,
Ukrašen svetim evanđeoskim zavjetima,
Marljivi radniče koji cijeniš plodove zemlje,
Sine svetog Augustina, srca smirenog u Gospodinu,
Moćan u teškim životnim prilikama,
Iscjelitelju ljubavi ranjene u zavadama,

Blaženi Gracija, časni brate serafskog srca, ZAGOVARAJ NAS!
Vrli u pokorničkom životu, zagovaraj nas!
Slavni čudotvorče, omiljen u puku, zagovaraj nas!
Pomoćniče majka-trudnica i njihove djece,
Blagoslove samohranih roditelja,
Pobožni sine pobožne majke i oca,
Odmalena odgajan za svetost,
Potporo supružnika željnih djece,
Molitvom si uskrisio mrtve,
Zagovorniče duhovnih zvanja i mladeži,
Uzore ustrajnosti u molitvi i žrtvi,
Podupiratelju duša u teškim duhovnim borbama,
Ugodniče Božji, silan protiv zloduha,
Svjetlo u krizama vjere i morala,
Snago u raznim bračnim poteškoćama,
Donositelju milosti mladima u kušnji,
Vrli ribaru ljudi i dobri pratitelju ribara na moru,
Zvijezdo vodiljo mornara i morskih putnika,

Blaženi Gracija, zaodjenut Gospinim škapularom, ISPROSI NAM MIR!
Obrano obitelji od ovisnosti i nasilja, isprosi nam mir!
Oslonče u odupiranju zlim sklonostima, isprosi nam mir!
Melem ranama povrijeđenih i prezrenih,
Užasu duha nečistoće, psovke i vračanja,
Strahu duha bogohuljenja i proklinjanja,
Staložene vjere, utvrdo protiv praznovjerja,
Brižni skrbniče malenih i siromašnih,
Jednostavni blagovjesniče Kraljevstva,
Pobjedniče strahova i tjeskoba,
Sliko istinskog redovničkog služenja,
Obnovitelju bračne ljubavi i suživota,
Nado svih bolesnih i nemoćnih,
Svetoga života prijatelju Anđela,
Imenom i djelom „Gracija – Milostivi“,
Veliki pomiritelju neprijatelja,
Pomoći ministranata, sakristana, vrtlara,
Nebeski zaštitniče neženja,
Bdijući uz umiruće,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta;
Oprosti nam, Gospodine, Bože mira!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta;
Usliši nas, Gospodine, Bože mira!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta;
Smiluj nam se, Gospodine, Bože mira!

Klanjamo Ti se, Kriste, s Blaženim Gracijom, i blagoslivljamo Tebe;
-Jer si svojim svetim križem svijet otkupio i darovao nam mir i pomirenje!

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste, mironosni Kralju Ljubavi, svrni svoj pogled na nas koji po Blaženom Graciji Kotorskom dolazimo k Tebi, nadajući se utjesi Tvoga Srca. Budi uvijek hvaljen i slavljen, Isuse, u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Svijetli nam milosrđem i milošću u svim svetohraništima svijeta, dok Te ponizno i u duhu zadovoljštine molimo da oprostiš sve hule i pogrde koje trpiš u Svetom Otajstvu svoga Presvetog Tijela i Krvi, Duše, Božanstva i Čovještva. Po Bezgrešnom Srcu Majke Marije prikazujemo Ti sve boli, trpljenja i muke naše, moleći mir i pomirenje te zaštitu naših besmrtnih duša i svih članova naših obitelji. Spasitelju Isuse, spasi one koji Te zazivaju i ljube svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom i svom snagom svojom, upravo kao što Te ljubio i sada Te vječno ljubi i slavi Blaženi Gracija. Amen.

 

IV. ZAZIVI MIRA

Blaženi Gracija, miljeniče Srca Isusova, koje kuca brižno i neprestano u Otajstvu euharistijske gozbe i žrtve Jaganjčeve; isprosi istinski, Božji mir svim dušama ranjenim i vlastitim grijesima i hladnoćom bližnjih.

Zdravo Marijo…

Blaženi Gracija, u poklonstvu pred Betlehemskim Djetetom, sakrivenim pod prilikom svetog Kruha, zagledan u Njegov nebeski sjaj; isprosi pred Njim mir i pomirenje zavađenima u teškim rodbinskim, bračnim, susjedskim, poslovnim ili drugim sličnim svađama.

Zdravo Marijo…

Blaženi Gracija, ljubljeni sine Majke Marije, posvećen u Redu pod Njezinom osobitom zaštitom, zamoli Djevicu, u čijoj je prečistoj utrobi „Riječ Tijelom postala“, da nam uvijek bude posrednica Božjeg mira i zaštita pred svakom vrstom nemira u nama i oko nas.

Zdravo Marijo…

Blaženi Gracija, promatrao si trnjem okrunjeno, bolno i napaćeno Lice Božanskog Spasa, otajstveno prisutno u bjelini Hostije; preporuči nas svetim Ranama Kristovim, dok vapimo za mirom naših savjesti, mirom koji dolazi po življenju u Božjoj milosti.

Zdravo Marijo…

Blaženi Gracija, štovatelju euharistijske Krvi, predragocjenog dara Golgote, koja nas ‘čisti od svake nepravde i krivice’ te briše ‘zadužnicu grijeha naših’ i pere one duše u kajanju i skrušenosti; isprosi nam kod ‘Mladog Sunca s visine’ stvarni mir u međuljudskim odnosima narušenim nepoštenjem i povrijeđenošću.

Zdravo Marijo…

Blaženi Gracija, udubljen u kontemplaciju Otkupiteljeve muke i križa, klečeći pred svetohraništima crkava u kojima si služio, duše utopljene u Presvetu Dušu Kristovu; oslobodi nas moćnim svojim zagovorom kod Boga, od rata i sukoba, prisjećajući vjernike na svjedočanstvo svojih uslišanja zavađenih strana.

Zdravo Marijo…

Blaženi Gracija, zadivljen Prisutnošću Kralja svega i sviju pod prilikama „Hrane Anđeoske“ koja krijepi slabe i pridiže klonule; isprosi nam kod Dobroga Pastira spasonosni mir što ga je On, Božanski Učitelj, ostavio u baštinu svojim učenicima s kojima je obećao ostati ‘sve do svršetka svijeta’.

Zdravo Marijo…

Blaženi Gracija, diko redovništva, privijen uz Gospodina poput ljubljenog učenika Ivana, zaljubljene duše u Velikog Svećenika Isusa – Euharistiju, neprestano prebivajući u društvu Svete Nazaretske Obitelji; isprosi od Božje Providnosti sve potrebno dušama koje u teškim životnim prilikama teže zadržati mir i smirenost, usprkos svim poteškoćama.

Zdravo Marijo…

V. POSVETA DJETETU ISUSU

SPOMENI SE, o Božansko Dijete Isuse, prepuno milosrdne ljubavi i blagosti, kako još nitko i nikada nije bio odbijen, koji se Tebi povjerio i od Tebe pomoć i blagoslov zatražio! Evo i ja Ti dolazim, zahvalan na daru mira i radosti, koje osjećam u Tvojoj blizini. Preporučam se Tvome Presvetom Srcu, u kojemu nosiš sve ljude svijeta, u kojem i ja grešnik boravim, čekajući vječnost, gdje ću Te slaviti kako se nadam i molim, bez prestanka. Po Srcu Marije, Tvoje Bezgrešne Majke, te po zagovoru Prečistog Srca Josipova, ponukan primjerom i onoga kojemu si se ukazao u euharistijskom Kruhu, Blaženog Gracija Kotorskog, posvećujem se i predajem evo potpuno Tebi; vodi me, krijepi me, prosvjetljuj me, nadahnjuj me, hrani me svojom ljubavlju i prisutnošću! Upotrijebi me za širenje Tvoga Kraljevstva ovdje na zemlji. Dajem Ti sve što imam i što jesam, a činim to s bezgraničnim pouzdanjem, jer Ti si moj Bog i moj Gospodin. Betlehemsko Djetešce, usliši mi žarke molbe, primi moju zahvalnost; zaustavi milošću svojom sva nasilja, osobito ona u obiteljima, obdari milostima sve koji Tebe ljube! Zajedno s Ocem i Duhom Svetim upravljaj mojim životom, kao što si vodio i svojom prisutnošću krijepio Blaženog Graciju Kotorskog, mog velikog nebeskog zaštitnika.

Božansko Dijete Isuse, toliki su Te Tvoji ugodnici smjeli već na ovoj zemlji vidjeti, poput Blaženog Gracija, te držati u naručju; i ja Te sada gledam očima srca i držim u naručju svoje duše! Želim se pokloniti Tvojem čudesnom začeću, rođenju i djetinjstvu, moleći ponizno i s pouzdanjem za milost koju od Tebe, po zagovoru Blaženoga Gracija, očekujem. Molim Te, Gospodine, usliši ovu moju molbu: (navesti). Ti si, Isuse Maleni, došao k nama, da nam približiš Nebo. Bog je postao čovjekom, u utrobi jedne između nas – Djevice Marije! Klečim s divljenjem i strahopoštovanjem pred otajstvom Tvoga začeća u sili Duha Svetoga! Klanjam se, ispunjen ljubavlju, onom najsvetijem trenutku ljudske povijesti, kada je „Riječ postala tijelom i prebivala među nama“! Po svom začeću, o Isuse, spasi sve začete u utrobama majki, osuđene na usmrćenje pobačajem, kao i svu bolesnu djecu i uostalom sve nemoćne, siromašne, potlačene i prezrene svijeta. Spasi sve koji vape za mirom i pomirenjem! Spasi sve koji trpe u bračnom, obiteljskom, poslovnom životu; u bolestima i tjeskobama, u lutanjima i padovima… Zajedno s poniznim Gracijom čeznem za Tobom, da bih s Tobom mogao navješćivati svima kako dobro uvijek pobjeđuje zlo!

Betlehemsko Dijete Isuse, za Tebe, za trudnu majku Mariju i poočima Josipa, nije bilo mjesta u selu. Zatvorili su vrata Spasitelju, Kruhu života, Mesiji! Otišao si da se rodiš u maloj, siromašnoj štali, kao što se i danas najradije rađaš u životima malenih, jednostavnih ljudi, kakav je bio i Blaženi Gracija i njegovi roditelji. Molim Te, Gospodine, da u trenucima kušnje i slabosti pomislim na taj sveti događaj: Ti si se rodio, Ti si postao jedan od ljudi, da sve naše kušnje i slabosti s nama podijeliš i uzmeš na sebe! Došao si kao maleno dijete, pružajući ručice svijetu, da svi mognemo shvatiti da nas Ti ljubiš. Djetešce Isuse, položeni u Marijino krilo, znam da znaš za moje čežnje i borbe i da Ti je poznata nakana za koju molim. Vjerujem, da me sada uslišavaš i zahvaljujem Ti na tome, Tebi, koji si Život.

Moje se srce nalazi i u Nazaretu, gdje si kao dječak, Isuse, provodio djetinjstvo i odrastanje. Marija i Josip učili su Te moliti i raditi, odgojili su Te u vjeri otaca i u ljubavi prema Svetom Pismu. Otada Sveta Obitelj odgaja naraštaje vjernika, poput Blaženog Gracija, koji žive „život u obilju“ kakav nudi vaša sveta prisutnost. Pozivam Svetu nazaretsku Obitelj, da zajedno odgojite mene! U mojem se srcu nalazi toliko od svijeta, a ja želim da ono bude samo vaše. Vi me naučite moliti, naučite me živjeti u ljubavi i opraštanju, u jednoj neprestanoj zahvalnosti za život i za sve ostale Božje darove. Nazaretski Isuse, obnovi u meni moje djetinjstvo, uđi sa svojom milošću u to razdoblje, i izliječi rane tada dobivene. Majko Marijo, još uvijek sam Tvoje maleno dijete, stoga Te molim da moje srce uzmeš u svoje i u Njemu ga očistiš i odgojiš. Sveti Josipe, budi mi moćan zaštitnik i svagdanji prijatelj i skrbnik. Svoju posvetu govorim s velikim pouzdanjem, zahvalan na daru vjere i ljubavi, na daru mira i pomirenja, na milosti prijateljstva s Blaženim Gracijom. Amen.

*

Ova se pobožnost može moliti cjelovito, ili u dijelovima (jedan ili više ili svi dijelovi dnevno, jednom ili u obliku trodnevnice odnosno devetnice; može se i tijekom jednog dana raspodijeliti u razna vremena istoga dana a dijelovi se mogu i slagati po volji, uzimajući npr. u jednom danu samo I. i IV., ili koji god dio). Uz glavnu molitvenu nakanu – mir i pomirenje – svakako se može dodati vlastita nakana za potrebnu milost. Molitva je prikladna za osobnu pobožnost kao i za javno moljenje u crkvama, u molitvenim zajednicama, na hodočašću i slično.

Moći Blaženika, dobrotom biskupa kotorskog msgr. Ilije Janjića, od 12. 5. 2013. nalaze se i u crkvi Rođenja BDM u Sveticama (kod Ozlja) predane na javno štovanje. Moći „hodočaste“ mnogim župama gdje vjernici zadobivaju milosti i uslišanja. 

IMPRIMATUR: + Ilija Janjić, biskup kotorski, 11. 12. 2013., dekretom broj 123/13.   

*

MOLITVA POUZDANJA MALOJ MARIJI

Pobožnost Svetoj Maloj Mariji? Iako možda prvi put čuješ, ova je pobožnost prilično poznata i rasprostranjena na Zapadu, osobito u Italiji i Francuskoj. Blagdan Rođenja Bl. Dj. Marije (Mala Gospa) omiljen je blagdan kršćanskog puta, a ustanovljen je već u 6. st. Časne sestre, posvećene upravo Maloj Mariji (Maria Santa Bambina), u središtu Milana, u gradu koji od 1007. časti Malu Mariju, upravljaju poznatim Njezinim svetištem, u kojemu se časti Djevica Marija pod ovim nježnim nazivom. Ondje se nalazi i čudotvorni kipić Svetog Djeteta Marije, koji se časti nekoliko stotina godina, a pred kojega dolaze nebrojene majke i roditelji, čitave obitelji, da izmole sretno rođenje potomaka. Ovaj je kip načinila jedna sveta sestra klarisa, 1735. U tom neobično lijepom svetištu postoje nebrojena svjedočanstava blagoslovljenog ishoda ustrajne, požrtvovne molitve i vapaja vjernih. Mala se Marija zaista zauzima za djecu u utrobi i za one već rođene, predstavljajući njihove živote, zdravlje i poteškoće svome Sinu Isusu Kristu, Spasitelju! Ne znamo zapravo ništa o Marijinom rođenju i djetinjstvu. Znamo ipak, najvažnije: Ona je Bezgrešno Začeće. Možemo zamisliti, da je odrastala kao i sva ostala djeca… Dok je Jahve Bog pripremao Njezino neokaljano biće za otajstveni silazak svoga Duha na Njezinu utrobu. Kako je neopisiva ta tajna; Djevica će začeti sina… Majka Otkupitelja, Kraljica anđela, jednom je bila maleno dijete. Djetešce, svetošću prožete duše, sva ispunjena milošću i nadnaravnom ljepotom. Takva je i ova pobožnost, jer gledajući Nju, učimo se biti Njoj i slični. Uzmi Malu Mariju u naručje, predaj Joj svoje srce, da ga Ona prikaže Srcu svoga Sina. Probudi u sebi onu uzvišenu, djetinju ljubav, jer dok moliš s takvim žarom, Njezin zagovor liječi sve rane i tvoga djetinjstva… Netko reče: Najbolja je marijanska pobožnost: Nju nasljedovati… Danas su mnogi u potrebi… Najveći Božji dar i čudo stvaranja je – život. Nasuprot svetosti života: ljubavi, braka, obitelji, začeća, rođenja, odgoja u vjeri i čovječnosti… Postoji i veliko zlo, koje pustoši duše i krade blagoslov na svim životnim područjima: pobačaj – pogubljenje nevinih, najmanjih; „prenatalna ispitivanja“, u svrhu uništenja bolesne djece; spirale, kontracepcija, umjetne oplodnje; nemoral, nasilje, ovisnosti; bogopsovka, magija, razne energije… Sve je nekako povezano, jer čovjek, kada napusti Božje zapovijedi, pada. Evo odgovora, evo pomoći! U liku i poruci Svete Male Marije, Njezinim zagovorom! Hrabro! Dobri Bog pomaže, imamo put spasenja i ozdravljenja: sakramente, Sv. Pismo, krunicu, molitvene zajednice, post… Gospodin nam je stavio u srce, da molimo upravo za njih! Zastupajmo ih u zagovornoj molitvi pred Licem Božjim, u zajedništvu s Malom Marijom! Te majke i očevi, njihovi bližnji, prolaze vrlo teške trenutke, u žalosti i nemiru, u bolnom vapaju i suzama. Ova pobožnost može im donijeti radost i sigurnost, može ih približiti vjeri u svemoć Gospodina i pomoći, da na svijet rode živu i zdravu dječicu! Puni kršćanske sućuti, molimo i za majke koje su u pobačajima izgubile svoje najmanje… Preporučimo i sve supružnike željne djece… Neka im blizina i nježnost Male Marije donese novu snagu, nebesku podršku i dodir Milosrdne Ljubavi, raspete na križu. Pomoli se ovako ili slično…

Dolazim k Tebi, Mala Marijo! Prepuna pouzdanja, utječem se Tvom svetom zagovoru! Ti, Majko Isusova, dobro znaš moje (ili: njezine, reci ime osobe za koju moliš) poteškoće i boli. Tišti me zabrinutost za dijete koje nosim. Ono je najveći dar i blagoslov meni i mojoj obitelji… Međutim, pojavila se bolest i slabost, bojim se za to nerođeno djetešce pod mojim srcem! Ne želim vjerovati lošim predviđanjima, odbacujem u Isusovo Ime zle savjete, bježim od svega što nije Božje i što mi moja Crkva ne preporuča. Pred milosrđe Očevo stavljam sve svoje grijehe i kajem se, iskreno i skrušeno. S pomoću Tvojom, o Sveta Mala Marijo, želim se boriti za život svoga djeteta! Stoga sada, „jačam se u Gospodinu i u moći snage Njegove! Stavljam na se svu bojnu opremu Božju, da se mogu oprijeti lukavstvima neprijatelja. Opasujem bokove svoje istinom, oblačim se u oklop pravednosti, obuvam se spremnošću za evanđelje mira, a iznad svega uzimam štit vjere; um prekrivam spoznajom spasenja i prihvaćam mač Duha, to jest Riječ Božju, odupirući se svakoj zloj misli i namjeri!“ (usp. Ef 6, 10-18) Mala Marijo, moja Zaštitnice, moja Pomoćnice, moja ljubavi! Pomozi! Pogledaj milostivo na mene i moje dijete u utrobi, izmoli nam zdravlje kod Spasitelja! Zagovaraj moj sretan porod. Podrži me u molitvi i obrani u kušnjama. Kako su bili radosni Tvoji roditelji, sveti Ana i Joakim, dobivši Tebe; učini kod Gospodina, da i ja doživim istu sreću! Učini, da moj suprug i ja možemo zajedno klicati riječi Tvoga hvalospjeva „Veliča duša moja Gospodina!“ Mala Marijo, ja vjerujem, ja Te ljubim, ja vapim: pomozi mi! Hvala Ti što me čuješ i krijepiš! Amen.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh