Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE // Oprošteno nam je, no znači li to da tu sve prestaje?

Oprošteno nam je, no znači li to da tu sve prestaje?

Svaka krivnja počinjena protiv pravde i istine nameće dužnost odštete, pa i onda kad je krivcu oprošteno. Kad je nemoguće javno nadoknaditi neku krivicu, treba to učiniti potajno; ako onaj tko je pretrpio štetu ne može biti izravno obeštećen, treba mu dati zadovoljštinu moralno, u ime ljubavi. Ta dužnost odštete tiče se i krivnjâ počinjenih protiv tuđega dobra glasa. Ta se odšteta, moralna i gdjekad materijalna, mora procijeniti po mjeri prouzročene štete. Odšteta obvezuje u savjesti.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2487

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh