Ljubav i poštovanje

IMAM LI 5 MINUTA ZA BRAK, VEZU, OBITELJ?

Obnovi moj razum i srce da ne prigovaram u svome braku

RAZMATRANJE I MOLITVA

Isuse, koliko gunđam i prigovaram! Sve mi je jasnije da ne mogu osjetiti radost u braku, u Crkvi, u svome srcu ako gunđam. Pa zar često ne mislim u sebi upravo ovo: „Zašto su ovi nevjernici takvi, samo prigovaraju?“?! A vidim li sebe? Kako ću odražavati radosnog kršćanina ako gunđam i prigovaram, kako ću na taj način pokazivati tvoj primjer bilo kome? Gunđanje je grijeh (Ef 4,29; Gal 5, 22-23, Post 3,12). Njime nanosim štetu sebi i onima koji to slušaju! Kolika je moja vjera u tebe i koliko vjerujem da ćeš ti izvesti sve na dobro ako konstantno prigovaram? Što to govori o meni? Isuse, pa ja sam u totalnoj zabludi, u grijehu, a ne želim to biti! Hvala ti što mi otkrivaš Istinu, koja me jedina može osloboditi! Odlučujem prihvatiti Istinu, čime se god ovog trena opravdavao/opravdavala; makar mislio/mislila da zapravo ne gunđam, nego da radim ispravno, da upozoravam na istinu i slično.

Neka se pečat tvoga Duha spusti u moje srce

Kajem se, Isuse, iz svega srca za svaki put kada sam gunđao/gunđala. Kajem se što sam opravdavao/opravdavala grijeh gunđanja, što sam njime ranio/ranila druge, napose supružnika i bližnje. U Isusovo Ime odričem se svakog gunđanja, prigovaranja, opravdavanja i molim te, Isuse, da me svojom Predragocjenom Krvlju očistiš, oslobodiš, da u moje srce izliješ Duha razuma, zahvalnosti i povjerenja kako bih se rodio/rodila nanovo, odozgor za Istinu, za novi život koji mi možeš dati samo ti. Želim ti vjerovati; pomozi svojom milošću mojoj nevjeri i uzmi svaki strah od mene, koji me možda tjera na prigovaranje, gunđanje.

Prihvaćam tvoje blagoslove, Isuse, i novi život koji mi ovog trena daješ

Obnovi moj razum i srce da ne prigovaram u svome braku, već da pohvaljujem ono što je dobro, a da područja u kojima što nije dobro, u sebi blagoslivljam i prikazujem ih i predajem tebi na križ, na slavu i hvalu tvoje žrtve. Sada vidim da jedino tako mogu biti istinski blagoslovljen/a, jedino tako tebe slijedim, jedino ću tako u konačnici biti sretan/na i u miru. Prihvaćam tvoje blagoslove, Isuse, i novi život koji mi ovog trena daješ. Prihvaćam ga. Neka se pečat tvoga Duha spusti u moje srce, da po njemu djelujem u svome braku i životu.

Kratko izrecite osobnu molitvu koja vam je na srcu i u mislima…

POTICAJ/ODLUKA DANA

Prigovaranjem unosimo nemir i nepovjerenje u svoj život i ulazimo u grijeh; otvaramo srce duhovnim stvarnostima koje nas onda određuju te po njima funkcioniramo krivo, a uvjereni smo da smo u pravu i da činimo dobro. Pritom se ne pitamo zašto smo onda napeti, ljuti, frustrirani? To nisu plodovi Duha Svetoga. Često smo prevareni jer smo u neznanju. Prihvati Istinu, pokaj se, odreci se toga, odluči drugačije i neprestano zahvaljuj!

SVAKODNEVNA MOLITVA

Molim te, Oče, da danas svojim zalaganjem i odlukama, te prvenstveno tvojom milošću i blagoslovom, naučim, spoznam i učinim ono što je potrebno i važno mom supružniku. Daj da ne očekujem da on bude savršen partner, već daj da ja to postanem i budem, shvaćajući da tako ispunjavam tvoju volju za svoj život i da jedino tako mogu dobiti ono što je meni potrebno. Pomozi mi da shvatim da na taj način skupljam nepropadljivo blago za Nebo. Neka, Oče, bude tvoja volja! U Isusovo te Ime molim i zazivam vodstvo i zaštitu Duha Svetoga na sebe i cijelu svoju obitelj! Hvala ti i slava! Amen.

– – – – – – – – – – – – – – –

*Ako želite molitvu i dnevni poticaj dobivati na svoju e-mail adresu, molimo vas da se prijavite ovdje.

*Više o snažnoj i jednostavnoj poruci „Ljubavi i poštovanja“ koja je spasila, ojačala i obnovila brojne brakove i veze saznajte ovdje.

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh