Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE

O moralnoj savršenosti – evo u čemu se očituje

O moralnoj savršenosti - evo u čemu se očituje

Moralna je savršenost u tome da čovjek bude usmjeren k dobru, ne samo voljom nego i svojom osjetnom težnjom, prema riječima Psalma: “Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu” (Ps 84,3).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 1770

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh