Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE

O kršćanskim krepostima

O kršćanskim krepostima

Božja milost pročišćuje i uzdiže ljudske kreposti stečene odgojem, slobodnim činima i uvijek s naporom obnavljanom ustrajnošću. S Božjom pomoću, one tvore značaj i daju lakoću u vršenju dobra. Krepostan je čovjek sretan što živi kreposno.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 1810

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh