Duhovnost

Ni jedan ljudski jezik

Ni jedan ljudski jezik book evangelizacija

Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene. (1 Kor 14, 2)

Onaj tko govori drugim jezicima, ne govori ni jedan ljudski (svjetski) jezik. U određenim situacijama Duh Sveti daje nekima da govor u jezicima čuju na svojem materinjem jeziku. Osoba koja moli ili govori drugim jezicima, ni sama ne razumije što govori ili moli.

Apostol Pavao je bio rimski građanin i itekako se je dobro služio jezikom kojim se je govorilo u cijelome tadašnjem Rimskom Carstvu, stoga je očito da mu dar jezika nije služio za propovijedanje.

Osnovna svrha toga dara jest osobna komunikacija ljudskog duha s Bogom, a ne komunikacija između ljudi. To je razgovor nutarnjeg čovjeka s Bogom. Postoje razlozi zašto je Bog htio da razum ne razumije sve što ljudski duh treba govoriti Bogu, tj. zašto je ta komunikacija tajanstvena našemu razumu (v. 1 Kor 14, 2).

Svoju vjeru ne živimo samo na razumskoj, nego i na duhovnoj razini. Bog s čovjekom komunicira na razini razuma, ali i na razini duha. Biblija, kao Božja riječ, jednim je dijelom pisana za razum a drugim za duh. Vizije, snovi, proroštva i usporedbe čine velik dio sadržaja Biblije i namijenjeni su ponajprije duhu, a tek onda razumu.

Škola molitve 3 - dar jezika; Autor: Josip Lončar; Naklada: Figulus

Knjiga: Škola molitve 3 – Dar jezika; Autor: Josip Lončar

Dakle, kad molimo u daru jezika, naš ljudski duh moli pod nadahnućem Duha Svetoga (kako nam Duh daje govoriti – v. Dj 2, 4).

Bog nam u jednoj molitvi može progovoriti na dvjema razinama. Sjetimo se kako je apostol Petar molio u Jopi, u kući Šimuna kožara. Bog je njegovu duhu tada progovorio vizijom koja se je ponovila tri puta i o kojoj je Petar morao promišljati (meditirati) da bi shvatio njezinu poruku. Bog je također sasvim jasno progovorio njegovu razumu šaljući ga u Kornelijevu kuću (v. Dj 10).

Ljudski duh ne funkcionira po razumskim principima i logici; potrebno je naučiti osnove po kojima on komunicira. O tome sam više pisao u knjizi Sila odozgor, pa ću se ovdje osvrnuti samo na dar jezika.

Dakle, kad molimo u daru jezika, naš ljudski duh moli pod nadahnućem Duha Svetoga (kako nam Duh daje govoriti – v. Dj 2, 4).

Nije mi poznata ni jedna situacija u kojoj su svi prisutni razumjeli taj govor na svojem materinjem ili na kojem drugom jeziku. Naprotiv, uvijek barem netko ne razumije ništa.

Ljudski duh ne funkcionira po razumskim principima i logici; potrebno je naučiti osnove po kojima on komunicira.

Osobe koje ne razumiju, potvrdit će da su mogle razlikovati desetak ili čak manje njima nerazumljivih riječi koje je osoba ponavljala dok je govorila u daru jezika, dok istovremeno oni kojima je dano da razumiju, sasvim normalno čuju mnogo više riječi, u savršeno smislenim rečenicama.

Tu činjenicu može potvrditi gotovo svaka molitvena skupina koja prakticira taj dar.

Iz knjige Škola molitve 3 – Dar jezika.

O knjizi “Škola molitve – Dar jezika”

Dar jezika je izvanredna Božja ponuda onima koji „previše rade, a premalo mole”, onima koji su toliko zauzeti poslom za Boga, da ne stignu moliti… Svaki vjernik želi da mu molitva bude plodonosna…

Želite kupiti knjigu ili se informirati o cijeni?

Ako naručujete iz Hrvatske, kliknite na gumb „Kupi knjigu”.

Ako naručujete iz inozemstva, kliknite na gumb „Kupi knjigu iz inozemstva”.

Ako želite pročitati više o samoj knjizi, ili ste je već pročitali pa je želite ocijeniti, molimo Vas da kliknite na gumb „Recenzija”. (Molimo Vas da ocjenjujete samo ako ste knjigu doista pročitali!)

Tekst je prvotno bio objavljen u mjesečniku Book.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh