Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA I KOMENTAR

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA, 12. travnja

Dnevna misna čitanja

ČITANJA:

Dj 10, 34a.37-43; Ps 118, 1-2.16ab-17.22-23; Kol 3, 1-4 (ili: 1Kor 5, 6b-8); Iv 20, 1-9


Prvo čitanje

Dj 10 , 34a.37-43

S njime smo zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo!

Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«
Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam

Ps 118 ,1-2. 16-17. 22-23

Pripjev: Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.

 

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

Drugo čitanje

Kol 3, 1-4 ili 1Kor 5, 6b-8

Tražite što je gore, gdje Krist sjedi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Iv 20, 1-9

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.«

Na kakve je sve zapreke naišla Božja Riječ do ovoga trenutka, kad se je ispunila i kad je Isus Krist slavno uskrsnuo? Kad bismo barem iz ovoga izvukli jasnu pouku: da će se Riječ Božja ispuniti ma kakve protivštine bile, bez obzira tko je na drugoj strani! Od Pada naovamo, đavao, ljudi sve su pokušali da Isusa zaustave u njegovu dovršenju djela spasenja: od lutanja naroda u idolopoklonstvo, od toga da su došli na rubove istrebljenja, do toga da su odvedeni iz zemlje gdje se je Mesija trebao roditi, živjeti, umrijeti i uskrsnuti. I čim se začeo, već su ga kraljevi pokušali ubiti, pa su to mnogi htjeli učiniti više puta za vrijeme njegova javnog djelovanja, ali nije se dogodilo; Riječ Božja je svemu odoljela.
Vjerujem u snagu Božje riječi u pismima, vjerujem da ćemo i mi živjeti kako ona piše: Ako s Kristom umremo, s njime ćemo i živjeti. Vjerujem jer je Riječ jedina garancija moga vječnog života. Vjerujem jer Bog ima moć.

Molitva

Gospodine, hvala ti za tvoju riječ, koja mi jamči vječni život, hvala ti, jer ti imaš život! Hvala ti jer samo ti možeš dati život! Amen.

Nediljko Jelčić; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh