Vijesti

Mons. Viganò o digitalnim izazovima našega vremena: „Online i offline život imaju potrebu za dubokom integracijom“

„Ne možemo zanemariti dijalog s kulturom našega vremena, s evolucijom medija i zahtjevom za učenjem novih načina izražavanja“ – naglasio je mons. Viganò u svom govoru.

Digitalni mediji i obrazovni vidici – tema je izlaganja monsinjora Daria Eduarda Viganòa, Uniji viših redovničkih poglavaricâ u Italiji. Prefekt Tajništva za komunikaciju Svete Stolice istaknuo je izazove koje Internet stavlja pred Crkvu, koja je pozvana dijalogizirati s kulturom našeg vremena, učeći se također i novim načinima izražavanja, u digitalnom ambijentu.

„Ne možemo zanemariti dijalog s kulturom našega vremena, s evolucijom medija i zahtjevom za učenjem novih načina izražavanja – naglasio je monsinjor Dario Edoardo Viganò, u svom govoru Uniji viših redovničkih poglavarica, o binomu obrazovanja i digitalnih medija. Prefekt Tajništva za komunikaciju je isto tako kazao kako smo u Crkvi nasljednici prošlosti koju čuvamo poput dragocjenoga blaga – no, odgovorni smo također i za zahtjeve sadašnjosti kao i za budućnost, koju trebamo dekodirati i zacrtati.

Sredstva za komunikaciju životno su tkivo u koje smo svi uronjeni

Papa sve poziva na promišljanje o sredstvima za komunikaciju, koja nisu samo ‘pomagala’ koja nam omogućuju da dopremo dalje, nego su i životno tkivo u koje smo svi uronjeni; dio su naše svakodnevice. Svijest o tome dovodi nas do razumijevanja važnosti poznavanja tih sredstava kao i njihove uporabe – i to bez straha ili naivnosti, nego u slobodi i vedrini koje proizlaze iz znanja“. Tehnološkom revolucijom prešli smo s pitanja: „Što mediji čine“, na pitanje: „Što se s medijima čini?“.

Neizostavno je, stoga, prihvatiti kulturalne izazove koji su pred društvom i pred Crkvom s novog obzora komunikacije. U isto vrijeme, papa Franjo nas podsjeća kako nije tehnologija ta koja „određuje je li komunikacija vjerodostojna ili nije, nego je to čovjekovo srce i njegova sposobnost, da sredstva koja su mu na raspolaganju, upotrijebi za dobro“. Monsinjor je skrenuo pozornost na temu obrazovanja odnosâ koji uporabom društvenih medija, od nas traže nove načine aktualizacije, originalne načine i ne editirane narativne tehnike“.

Problem „društvene izoliranosti“ koja favorizira „samo virtualne odnose“

Monsinjor Viganò podsjetio je i na Papine riječi koje pobuđuju oprez s obzirom na “društvenu izoliranost”, koja favorizira “samo virtualne odnose, preko medija, osiromašuje te izlaže duhovnom sirotanstvu”. Zbog toga tema formacije postaje krucijalnom, što ne znači samo ponuditi tehnološku kompetenciju. Obrazovati i formirati u ovom ambijentu – kazao je – znači učiniti da sazriju razlozi povezivanja i izlaza s Mreže” te učiniti da sazrije isto tako ”odgovoran način bivanja unutar, kao i u odnosu prema novim svjetovima”.

Za šefa dikasterija, kršćani su – što se medijâ tiče – pozvani biti ‘domaćinima’, a ne ‘gostima’. Umjesto da ih obuzme obeshrabrenost, u kontekstu „nesumnjivo obilježenim nesigurnostima“, treba iskoristiti prigodu te vrijeme provedeno na prostoru digitalnih medija živjeti kao trenutak sučeljavanja i obećanjâ, providnosno vrijeme milosti i mudrosti, osluškivanje zvuka nježne tišine u kojoj je prisutan Bog“.

Digitalni mediji – prostori u kojima nastaju odnosi „različitih” i „novih“ kriterija

U tom duhu, dakle, čak i digitalni mediji mogu postati prostori u kojima nastaju odnosi – „različitih” i „novih“ kriterija. U posljednjem dijelu svog izlaganja, Prefekt je naglasak stavio „razlikovanje radi ujedinjenja“. Na obzoru digitalnih medija, „to znači da život – onaj online i onaj offline – imaju potrebu za dubokom integracijom“ u svjesnosti da smo uvijek i ipak dio ovog novoga digitalnog svijeta, čija nas umreženost sve ovija.

Potrebna je “ekologija Interneta, kao i ambijenta kako bi bila svima na korist, bez rizikâ i opasnostî, posebno za kategorije manje opremljene za „prikladnu i kritičku upotrebu Interneta“. Prefekt Tajništva za komunikaciju potaknuo je zatim više redovničke poglavarice u Italiji, da napore usmjere na obrazovne programe kako bi dale priliku za smjelu budućnost, razloge za zauzetost, odluke i smjerokaze za djelovanje.

Najčitanije

Na vrh