Osobni razvoj

MNOGI SE MLADI BORE S OVIM PITANJEM

‘Tetovirala bih Isusa na svojoj ruci, zašto je to tako loše?’ Nije loša slika Isusa, niti križa, niti bilo kojeg vjerskog simbola, loše je što uništavamo Hram Božji! „Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.” (1 Kor 3,17)

Tatoo – tetovirala bih Isusa na svojoj ruci, zašto je to tako loše?

Foto: Shutterstock

 

Božja riječ u Bibliji kaže: „Ne urezujte zareza na svome tijelu za pokojnika; niti na sebi usijecajte kakvih biljega. Ja sam Jahve!” (Lev 19,28).

Značenje riječi tetovaža

Tetovaža dolazi od engleske riječi tatoo što znači ukrašavati kožu urezivanjem ili ubadanjem šara i simbola u boji, dok u tahitskom jeziku dolazi od pojma tatua (atua – duh) što znači uzorak na koži. Stoga možemo zaključiti da tetovaža ima i duhovni učinak jer ne prodire samo u kožu nego i u duh.

Gdje su se tetovaže pojavljivale kroz povijest?

Tetovaže su se najprije pojavile u različitim civilizacijama, no prva se navode maorska plemena s otočja Novog Zelanda. Sjetimo se samo da se tetoviranje koristilo i u koncentracijskim logorima gdje se Židove obilježavalo brojevima na podlaktici. Na našem području prve tetovaže potječu iz doba turskog osvajanja kada su Turci otimali djecu. Hrvati katolici su počeli tetovirati kršćanske simbole kako bi bili odbojni Turcima i kako bi naglasili pripadnost katoličkoj vjeri.

No to ne znači da nam je to bilo dopušteno, pogotovo sada u ovom tako slobodnom i liberalnom svijetu gdje je sve dopušteno. Na tetovaže se i dalje odnosi peta Božja zapovijed: Ne ubij.

Što Sotona želi od nas učiniti kroz tetovaže?

Tetoviranje je zapravo poganski običaj jer je to vrsta inicijacije. Bog zabranjuje da se to radi jer tetoviranje može negativno djelovati na naš odnos s njim i pritom otvoriti vrata Zlome. Nakon krštenja i svete potvrde Bog je u nas urezao neizbrisive pečate. Sotona kroz tetovaže želi imitirati te pečate i time čovjeka na neki način zarobljava, čini ga ružnim. Često znamo čuti od osobe koja se tetovirala da joj jedna tetovaža nije dovoljna i da bi još jednu. Ili, osobe koje su se tetovirale često znaju reći: „Sada ne mogu stati s tetoviranjem”. Mi smo Hram Božji. Zli želi uništiti Boga i njegov Hram preko nas.

„Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.” (1 Kor 3,17)

Autorica: Elena Jurković

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh