Razmišljamo o evanđelju

RAZMATRANJE VODITELJA „ŠKOLE MOLITVE”

U milost Kristove Crkve pozvan je svatko bez razlike! To možemo zahvaliti ovom Božjem viđenju Zahvaljujući ovom viđenju, u milost Kristove Crkve pozvani su ne samo Židovi već i pogani. Zahvaljujući toj milosti, Bog nas je nacijepio na Abrahamovu maslinu vjere...! <3

U milost Kristove Crkve pozvan je svatko bez razlike! To možemo zahvaliti ovom Božjem viđenju

Petar i Kornelije

1U Cezareji bijaše neki čovjek imenom Kornelije, satnik takozvane italske čete, 2pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom. Dijelio je mnoge milostinje narodu i bez prestanka se molio Bogu. 3U viđenju negdje oko devete ure dana ugleda on jasno anđela Božjega gdje dolazi k njemu i veli mu: “Kornelije!” 4Zagleda se u nj pa mu prestrašen reče: “Što je, Gospodine?” A on njemu: “Molitve su tvoje i milostinje uzišle kao žrtva podsjetnica pred Boga. 5Zato sada pošalji ljude u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar. 6On je gost u nekog Šimuna kožara čija je kuća uz more.” 7Čim ode anđeo koji mu je govorio, pozove on dvojicu slugu i jednoga pobožna, privržena vojnika, 8sve im ispripovjedi i posla ih u Jopu.
9Sutradan, dok su oni putovali i približavali se gradu, oko šeste ure uziđe Petar na krov moliti. 10Ogladnje i zaželje se jela. Dok mu pripremahu, pade on u zanos. 11Gleda on nebo rastvoreno i posudu neku poput velika platna: uleknuta s četiri okrajka, silazi na zemlju. 12U njoj bijahu svakovrsni četveronošci, gmazovi zemaljski i ptice nebeske. 13I glas će mu neki: “Ustaj, Petre! Kolji i jedi!” 14Petar odvrati: “Nipošto, Gospodine! Ta nikad još ne okusih ništa okaljano i nečisto”. 15A glas će mu opet, po drugi put: “Što Bog očisti, ti ne zovi okaljanim!” 16To se ponovi do triput, a onda je posuda ponesena na nebo.
17Dok se Petar dvoumio što bi imalo značiti viđenje koje vidje, eto ljudi koje je poslao Kornelije: pošto se raspitaše za Šimunovu kuću, pojave se na vratima, 18zovnu te upitaju je li ondje ugošćen neki Šimun, nazvan Petar.
19Dok je Petar sveudilj razmišljao o viđenju, reče mu Duh: “Evo, neka te trojica traže. 20De ustani, siđi i pođi s njima ne skanjujući se jer ja sam ih poslao.” 21Petar siđe k ljudima i reče: “Evo me! Ja sam onaj kojega tražite! Zbog čega ste došli?” 22Oni odgovore: “Satnik Kornelije, muž pravedan i bogobojazan, za kojega svjedoči sav narod židovski, primi od svetog anđela naputak da te dozove u dom svoj i čuje od tebe riječi.” 23Tada ih Petar pozva unutra i ugosti. Sutradan usta i krenu s njima; pratila ga neka braća iz Jope. 24

(Djela apostolska 10,1-24)

Foto: Shutterstock

 

U ovome tekstu postoji mnogo detalja koje možemo promatrati kao zasebne teme. Pokušajmo se dotaknuti „čudnog” načina na koji Bog postupa s Petrom.

„Čudan” način na koji Bog postupa s Petrom

Židovi su od Mojsija imali zakon koji ih je obvezivao na vršenje određenih stavki, kojih je bilo 613. Među njima je dakako bila i odredba o tomu koja jela se smiju jesti, a koja ne. I tako je bilo do ovog vremena u koje je živio Petar, sin Jonin rodom iz Betsaide, koji s bratom Andrijom bijaše apostolom Isusovim. Dakle, tako je bilo od Mojsija, tj. od primanja Zakona oko 1250 godina prije ovih događaja. Sve to vrijeme Židovima je bilo zabranjeno jesti određenu vrstu jela jer bi se u protivnom onečistili, tj. zbog nepoštivanja te odredbe u Zakonu bili bi onečišćeni.

Pisano je: Proklet tko se god ne drži i tko ne vrši svega što je napisano u Knjizi Zakona (Gal 3,10). To znači da je neki čovjek mogao vršiti gotovo sve odredbe Zakona, no ako ne bi vršio samo jednu ili dvije stavke iz Zakona, bio bi pod prokletstvom.

Kornelije u viđenju za vrijeme molitve Gospodinu ugleda (jasno) anđela Božjega koji mu daje potpun izvještaj o tomu što da učini sa svojim ljudima koje šalje u određeni grad, k određenom čovjeku, kod kojeg boravi Petar apostol. Ovdje su upute takove da ih Kornelije može prihvatiti ili odbiti. Nema nedostatnosti ili nejasnoća. Precizno je rečeno gdje je onaj komu trebaju ići. Tko je osoba kojoj su poslani. U kojem gradu se nalazi, te u čijoj kući. S druge strane, Šimunovo viđenje u zanosu je drugačije. Nema dovoljno izravan i jasan nalog s obzirom da 1300 godina tradicije nalaže upravo suprotno od onoga što bi Petar trebao učiniti. Petar čuje potpuno zbunjujuće riječi: Što Bog očisti , ti ne zovi okaljanim. Čini se kao da je Božja namjera bila zbuniti Petra. Savršen tajming: upravo u tom trenutku dolaze ljudi koje je poslao Kornelije, a Duh kaže Petru: De ustani, siđi i pođi s njima ne skanjujući se jer ja sam ih poslao. Petar je zbunjen, no s dolaskom u Kornelijevu kuću shvatit će. Bog je Petrove misli preusmjerio s govora o jelima na govor o nečemu što se tek ima dogoditi. U Petru se događa rascjep, odvija se sukob između starog i novog. Promjena stavova bez ikakve garancije unutar njega samog. To nam je primjer za nasljedovanje ako se želimo oslanjati na Božji poticaj.

Božje su misli iznad naših misli. Bogu hvala

Zahvaljujući tom viđenju, koje je duboko zbunilo Petra, Bog ostvaruje svoj naum: u milost Kristove Crkve bit će pozvani ne samo Židovi već i pogani. Zahvaljujući toj milosti, Bog nas je nacijepio na Abrahamovu maslinu vjere, kao pricijepljene grane umjesto grana koje su otpale zbog nevjere. Jedno viđenje promijenilo je tijek povijesti kako su ga zamišljali ljudi prve Crkve. Božje su misli iznad naših misli. Bogu hvala.

Božja riječ je biser koji treba pronaći i otkopati jer samo se po njoj može u svakom od nas događati bolji svijet.

Biblijski tekstovi opisuju konkretne događaje no Božja riječ kroz njih istovremeno progovara srcu onoga tko ih čita i razmatra. Božja riječ nas uzdiže, opominje, tješi i poučava!

Priključite se „Školi molitve” i izgradite svoju osobnu te zajedničku (grupnu) molitvu. Više o „Školi” možete saznati ovdje!

Autor: Mladen Halužan

Najčitanije

Na vrh