Kršćanska amaterska poezija

POETSKI PREDAH

Ti me ne zaboravljaš

Ti me ne zaboravljaš

Foto: Shutterstock

Od snage glasa Tvog

Od snage glasa tvog, Gospodine,
svemir podrhtava.
Od snage glasa tvog, Gospodine,
duša se moja budi,
kosti se moje raduju.
Od snage glasa tvog, Gospodine,
srce se moje razdjeljuje,
oživljava sve mrtvo u meni.
Od snage glasa tvog, Gospodine,
zrcali se tvoja ljubav u meni,
od snage glasa tvog, Gospodine,
sve u meni pripada Tebi.

…U Dlanovima…

Gospodine,
moje ime stoji u dlanovima ruku Tvojih,
kao čavli stoji probodeno
kroz dlanove Tvoje.
Gdje god sam ja
Tvoje su ruke sa mnom,
probodene dodiruju lice moje.
I kada te napustim,
kada sam daleko od Tebe,
Tvoje me ruke ne ostavljaju,
u njima je utkano ime moje,
Tvoja me ljubav grije,
Ti me ne zaboravljaš…

Autorica: Slavica Krajinović

Najčitanije

Na vrh