Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Ljudski život mora biti cijenjen i štićen bez ograničenja od časa začeća

Ljudski život mora biti cijenjen i zaštićen bez ograničenja od časa začeća. Ljudskom biću moraju od prvog časa postojanja biti priznata osobna prava, među kojima i nepovredivo pravo svakog nedužnog bića na život. Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih (Jr 1,5).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2270

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh