Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Kršćanstvo je religija Božje “Riječi”, ne neke napisane i nijeme riječi

Ipak kršćanska vjera nije “religija Knjige”. Kršćanstvo je religija Božje “Riječi”, “ne neke napisane i nijeme riječi, nego Riječi utjelovljene i žive”. Da riječi Svetih knjiga ne ostanu mrtvim slovom, treba da nam Krist, vječna Riječ živoga Boga, po Duhu Svetom “otvori pamet da Pisma razumijemo” (Lk 24,45).

Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 108

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh