Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Krepost jakosti osposobljava čovjeka da pobijedi strah, čak i smrt

Jakost je moralna krepost koja u poteškoćama osigurava čvrstoću i postojanost u traganju za dobrom. Ona jača odluku da se čovjek opre napastima i svlada zapreke u moralnom životu. Krepost jakosti osposobljava ga da pobijedi strah, čak i smrt, i da se odvažno suoči s iskušenjima i progonstvima. Ona daje hrabrost da se čovjek odrekne i žrtvuje vlastiti život, da bi obranio pravednu stvar. “Gospodin je moja snaga i pjesma” (Ps 118,14). “U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!” (Iv 16,33).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 1808

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh