Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Kako se spasiti bez Boga?

Dva su oblika preuzetnosti. Ili je čovjek preuzetan po tome što precjenjuje svoje moći (te se nada da se može spasiti bez nebeske pomoći), ili po tome što neopravdano računa na svemoć i milosrđe Božje (nadajući se da će postići oproštenje bez obraćenja i slavu vječnu bez zasluge).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2092

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh