Duhovnost

KAKO RAZLUČITI BOŽJE PORUKE // Govori li nam Bog kroz snove? Bog je u puno navrata u Svetom pismu govorio ljudima kroz snove. Govori li i nama danas?

Govori li nam Bog kroz snove?

Čvrsto vjerujemo da su čovjekovi snovi i značenje tih snova između njega i Boga. Govori li Bog još uvijek kroz snoviđenja?

Primjeri iz Svetog Pisma

Bog je u puno navrata u Svetom pismu govorio ljudima kroz snove. Primjeri su Jakovljev sin Josip (Post 37, 5-10), Josip, Marijin muž (Mt 2,12-22), Salomon (1 Kr 3,5-15) i još neki (Dn 2,1; 7,1; Mt 27,19). Postoji još i proroštvo proroka Joela (Jl 2, 28), koje je apostol Petar citirao (Dj 2,17), a koje spominje da se Bog koristi snovima. Dakle, jednostavni odgovor glasi: da, Bog može i govori kroz snove.

Međutim, postoji jedna razlika u načinu na koji tu istinu primjenjujemo na današnje vrijeme. Trebamo imati na umu da je Biblija dovršena, te da u njoj nalazimo sve što trebamo znati od sada do vječnosti. To ne znači da Bog više ne čini čudesa ili čak da danas više ne govori kroz snove. Razlika je u tome što je Bog već objavio način na koji želi postupati prema čovječanstvu od sada do vječnosti, upravo u Bibliji.

Sve što Bog kaže, bilo da se radi o snovima, vizijama, ‘nečujnom glasu’,  itd. u potpunosti će se slagati s onime što je već objavio u svojoj Riječi. Snoviđenja se ne smiju staviti iznad Svetoga pisma po pitanju autoriteta.

Progovara li Bog i danas?

Ako Bog odluči da će nekome progovoriti u snu, njegova poruka bit će u potpunosti jednaka njegovoj Riječi. Zbog našeg vjerovanja u nadahnuće, autoritet i dostatnost Svetoga pisma, vjerujemo da je veoma nevjerojatno da Bog danas redovito govori kroz snoviđenja. U isto vrijeme, ne možemo u potpunosti zanijekati tu mogućnost na osnovu Svetoga pisma.

Ukoliko ste nešto sanjali i mislite da je to možda od Boga, u molitvi istražite Božju riječ kako biste bili sigurni da je vaš san u skladu sa Svetim pismom. Ako jest, onda u molitvi razmišljajte o tome što bi Bog htio da učinite na osnovu toga sna (Jak 1, 5). Kada god bi Bog nekome u Pismu progovorio kroz san, on bi mu uvijek pojasnio taj san; izravno toj osobi, preko anđela ili glasnika (Post 40,5-11; Dn 2,45; 4,19).

Kada nam Bog govori, onda se i pobrine da jasno shvatimo njegovu poruku.

Izvor:  Novizivot.net (Gotquestions.org)

Priredila: Gabriela Jurković (Book.hr)

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh