Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Kako razabrati što je volja Božja za moj život?

Molitvom možemo “razabirati što je volja Božja” (Rim 12,2; Ef 5,17) i dobiti “postojanost da je vršimo” (Heb 10,36). Isus nas ući da se u Kraljevstvo nebesko ne ulazi riječima, nego vršeći “volju Oca mojega koji je na nebesima” (Mt 7,21).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2826

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh