Kršćanska amaterska poezija

POETSKI PREDAH

Jeka u meni

Jeka u meni

Jeka u meni

Tvoji koraci odjekuju u meni,

kada se okrenem, zagrli me ljepota Tvoga pogleda,

u rukama Tvojim sigurnost je moja.

O, daj mi uvijek prebivati u Tebi.

Jeku Tvoga šapata slušati,

put Tvoga koraka slijediti.

-Quid est veritas?-

Ja postojim jer si me sanjao,

jer si me želio,

jer si na meni gradio,

gradio ljubav za vječnost,

vječnost s Tobom.

Ti si me budio svakoga jutra

i uz mene hodao mojim stazama,

dok sam te ja tražila.

Bacala sam te u trnje i u nemire svoje,

dok sam tražila Istinu.

A Istina je stajala preda mnom,

izranjena i u suzama.

Tek tad sam te primijetila,

osjetivši Tvoju bol, Tvoje suze,

Tvoju ljubav za mene.

Ti si, Gospodine, Istina u meni.

Jedini ponizni, jedini pravi,

jedini veliki, jedini dobrostivi,

jedini koji beskrajno ljubi.

Ti si, Gospodine,

Istina u meni.

Autorica: Slavica Krajinović

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh