Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE Temeljno načelo ‘molitve bez prestanka’

Temeljno načelo 'molitve bez prestanka'

Molitva i kršćanski život su neodvojivi, jer je riječ o istoj ljubavi i istom odricanju koje provire iz ljubavi. Ista je sukladnost sinovska i puna ljubavi s nacrtom Očeve ljubavi. Isto je preobražujuće jedinstvo u Duhu Svetom koji nas sve više suobličuje Isusu Kristu. Ista je ljubav za sve ljude, ljubav kojom nas je Isus ljubio. “Što god zaištete Oca u moje ime dat će vam. Ovo vam zapovijedam: ljubite jedni druge” (Iv 15,16-17). Bez prestanka moli onaj tko povezuje molitvu s djelima i djela s molitvom. Samo tako možemo smatrati ostvarivim načelo molitve bez prestanka.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2745

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh