Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE

Upoznati i vršiti Božju volju, zadatak je svakog vjernika

Upoznati i vršiti Božju volju, zadatak je svakog vjernika

Vjera je bogoslovna krepost po kojoj vjerujemo u Boga i sve što je On rekao i objavio i što nam Sveta Crkva predlaže vjerovati, jer je On sama istina. Vjerom “čovjek svega sebe slobodno Bogu predaje”. Zato vjernik nastoji upoznati i vršiti volju Božju. “Pravednik će od vjere živjeti” (Rim 1,17). Živa vjera je “ljubavlju djelotvorna” (Gal 5,6).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 1814

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh