Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE

Što Duh Sveti prvo napravi kada dotakne čovjeka

Što Duh Sveti prvo napravi kada dotakne čovjeka?

Foto: Shutterstock


 

Prvo je djelo milosti Duha Svetoga obraćenje, kojemu je plod opravdanje, kako je Isus navijestio na početku Evanđelja: “Obratite se jer je blizu Kraljevstvo Božje” (Mt 4,17). Na poticaj milosti, čovjek se okreće prema Bogu i udaljuje od grijeha te tako prima oproštenje i pravednost odozgor. “Opravdanje (…) nije tek otpuštanje grijeha nego je i posvećenje i obnova unutrašnjega čovjeka”.

Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 1989

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh