Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE // Sat i dan posljednjeg suda

Sat i dan posljednjeg suda

Posljednji sud bit će u vrijeme slavnog povratka Kristova. Samo mu Otac zna sat i dan; samo on odlučuje o njegovu dolasku. Po svom će Sinu Isusu Kristu izreći tada konačni pravorijek o svoj povijesti. Tada ćemo upoznati posljednji smisao čitava stvorenja i svu ekonomiju spasenja; shvatit ćemo čudesne putove kojima je njegova Providnost vodila svaku stvar njezinu konačnom cilju. Posljednji će sud otkriti da Božja pravda pobjeđuje sve nepravde što su ih Božja stvorenja počinila te da je Božja ljubav jača od smrti.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 1040

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh