Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE // Polaganje ruku, da ili ne?

Polaganje ruku, da ili ne?
Na vrh