Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE // Polaganje ruku, da ili ne?

polaganje ruku

Foto: Kristofori

Polažući ruke Isus ozdravlja bolesnike i blagoslivlje djecu. U njegovo će ime apostoli činiti to isto. I dalje, Duh Sveti se daje polaganjem apostolskih ruku. Poslanica Hebrejima spominje polaganje ruku među „temeljnim člancima“ svog učenja. Taj znak svemoćnog izljeva Duha Svetoga Crkva je sačuvala u svojim sakramentalnim epiklezama.

Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 699

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Najčitanije

Na vrh