Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE

 Navještenjem Mariji započinje “punina vremena”

Navještenjem Mariji započinje "punina vremena"

Navještenjem Mariji započinje “punina vremena” (Gal 4,4), tj. ispunjenje obećanja i pripravâ. Marija je pozvana da začne onoga u kojem će prebivati “tjelesno sva punina božanstva” (Kol 2,9). Božji odgovor na njen upit: “Kako će to biti kad ja ne poznajem muža?” (Lk 1,34) dan je snagom Duha: “Duh Sveti sići će na te” (Lk 1,35).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 484

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh