Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE // Molitva je boj! No, prvenstveno protiv koga?

Molitva je boj! No, prvenstveno protiv koga?

Molitva je milosni dar i odlučan odgovor s naše strane. Ona uvijek podrazumijeva napor. Veliki molitelji Staroga saveza prije Krista, kao Majka Božja i sveti s Njim uče nas: molitva je boj. Protiv koga? Protiv nas samih i protiv Napasnikovih zamki, koji sve čini da čovjeka odvrati od molitve, od jedinstva s njegovim Bogom. Čovjek moli onako kako živi, jer i živi onako kako moli. Ako neće postojano djelovati po Duhu Kristovu, ne može ni postojano moliti u njegovo ime. “Duhovna borba” novoga života kršćana nedjeljiva je od molitvene borbe.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2725

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh