Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE Koje je značenje imena ‘Isus’?

Koje je značenje imena 'Isus'?

Ime “Isus” znači “Bog koji spašava”. Dijete rođeno od Djevice Marije nazvano je “Isus”, “jer će spasiti narod svoj od grijeha njegovih” (Mt 1,21). “Nema ni u kome drugom spasenja; nema, uistinu, pod nebom drugog imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti” (Dj 4,12).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 452

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh