Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE // A kako spoznati Duha Svetoga?

A kako spoznati Duha Svetoga?

Crkva, živo zajedništvo u vjeri apostola, koju ona prenosi, mjesto je naše spoznaje Duha Svetoga:


– u Svetom pismu koje je On nadahnuo;
– u Predaji kojoj su crkveni Oci uvijek aktualni svjedoci;
– u crkvenom Učiteljstvu koje On vodi;
– u sakramentalnom bogoslužju, kroz riječi i znamenja, gdje nas Duh Sveti dovodi u zajedništvo s Kristom;
– u molitvi u kojoj nas On zagovara;
– u karizmama i službama kojima se Crkva izgrađuje;
– u znakovima apostolskog i misionarskog života;
– u svjedočenju svetih kojim On očituje svetost Crkve i nastavlja djelo spasenja.

Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 688

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh