Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE // Kako se osloboditi od zatvaranja u sebe?

Kako se osloboditi od zatvaranja u sebe?

Klanjati se Bogu znači priznati, s poštovanjem i posvemašnjom podložnošću, “ništavilo stvorenja”, jer ono ne postoji doli po Bogu. Klanjati se Bogu znači hvaliti ga, kao Marija u hvalospjevu “Veliča”, uznositi ga a sebe ponizivati, sa zahvalnošću ispovijedajući da je učinio velike stvari i da je njegovo ime sveto. Klanjanje jedinom Bogu oslobađa čovjeka od zatvaranja u sebe, od ropstva grijehu i idolopoklonstva prema svijetu.


Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh