Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE Jesi li svjestan što znači vjerovati, odnosno što je uistinu vjera?

Jesi li svjestan što znači vjerovati, odnosno što je uistinu vjera?

Kad ispovijedamo svoju vjeru, kažemo na početku: „Vjerujem“ ili „Vjerujemo“. Zbog toga, prije nego li izložimo vjeru Crkve, i to onako kako se u Vjerovanju (Credo) ispovijeda a u bogoslužju slavi, kako se djelatno živi obdržavajući zapovijedi te kako dolazi do izražaja u molitvi, pitamo se što znači „vjerovati“. Vjera je čovjekov odgovor Bogu, koji mu se objavljuje i dariva, pružajući istodobno čovjeku preobilno svjetlo u traženju zadnjeg smisla života.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 26

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh