Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE Djelovanjem Duha Svetoga u Mariji, Bog je svijetu darovao Emanuela (‘Boga s nama’)

Djelovanjem Duha Svetoga u Mariji, Bog je svijetu darovao Emanuela ('Boga s nama')

U punini vremena, Duh Sveti u Mariji je izvršio sve pripreme za Kristov dolazak među Božji narod. Djelovanjem Duha Svetoga u njoj, Otac dariva svijetu Emanuela, “Boga s nama” (Mt 1,23).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 744

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh