Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE Dijete – najuzvišeniji dar braka

Dijete - najuzvišeniji dar braka

Dijete nije neki dug, nego dar. “Najuzvišeniji dar braka” jest ljudska osoba. Dijete se ne može smatrati objektom vlasništva, čemu bi moglo voditi priznavanje nekoga tobožnjeg “prava na dijete”. Na tom području samo dijete posjeduje istinska prava, to jest “da bude plod posebnog čina bračne ljubavi svojih roditelja, kao i pravo da bude poštivano kao osoba od trenutka svoga začeća”.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2378

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh