Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE 

Bog se rađa u skromnosti staje, da bi bio bliz svakom čovjeku

Bog se rađa u skromnosti staje, da bi bio bliz svakom čovjeku

Isus je rođen u skromnosti staje, u siromašnoj obitelji; priprosti pastiri prvi su svjedoci događaja. U tom uboštvu očituje se slava neba. Crkva ne prestaje pjevati slavu te noći: Djevica danas rađa Vječitoga; a zemlja Nedostupnome dariva spilju. Anđeli s pastirima slavoslove; a mudraci, predvođeni zvijezdom, dolaze da mu se poklone. Jer kao nejako dijete radi nas rodi se vječiti Bog!


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 525

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh

Želite li primati obavijesti?

Prijavite se na naš besplatni newsletter i svakog tjedna primajte najkorisnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu!

* obavezno polje

Portal Book.hr koristit će Vašu e-mail adresu isključivo za potrebe komuniciranja i prenošenja najzanimljivijih tekstova. Ako se slažete s tim, molimo Vas da to potvrdite klikom ovdje:Želite li primati obavijesti?

Prijavite se na naš besplatni newsletter i svakog tjedna primajte najkorisnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu!

* obavezno polje

Portal Book.hr koristit će Vašu e-mail adresu isključivo za potrebe komuniciranja i prenošenja najzanimljivijih tekstova. Ako se slažete s tim, molimo Vas da to potvrdite klikom ovdje: