Duhovnost

IZ DNEVNIKA

Isus Faustini Kowalskoj otkrio kolika se snaga skriva u svetoj hostiji „Smatram se toliko slabom da bih, ukoliko ne bi bilo svete pričesti, stalno padala. Samo jedno mi je uporište, a to je sveta pričest. Iz nje crpim svoju snagu; u njoj je sva moja utjeha. Bojim se života u danima kada ne primam svetu pričest“, napisala je sveta Faustina u svome Dnevniku…

Foto: Facebook

 

„U hostiji je tvoja snaga – ona će te zaštititi.” (Dnevnik, 616)

Sestra Faustina Kowalska već se od djetinjstva odlikovala ljubavlju prema molitvi, marljivošću prema radu, poslušnošću i osjećajnošću prema siromašnima.

Za vrijeme boravka u samostanu u Plocku, 22. veljače 1931. imala je prvo viđenje Milosrdnog Isusa. U sljedećih nekoliko godina, njezini mistični susreti s Isusom su se nastavili. Pri njima, Isus ju je upoznavao sa svojstvom Božjega milosrđa, te joj objavljivao nove načine štovanja milosrđa.

„O, kako Mi je bolno kada se duše tako rijetko sjedine sa mnom u svetoj pričesti. Čekam duše, no one su ravnodušne prema meni. Volim ih nježno i iskreno, a one nemaju povjerenja u mene“

„Tek u vječnosti ćemo otkriti veliku tajnu da sveta pričest djeluje u nama.” (sveta Faustina Kowalska)

„Isus mi reče: O, kako Mi je bolno kada se duše tako rijetko sjedine sa mnom u svetoj pričesti. Čekam duše, no one su ravnodušne prema meni. Volim ih nježno i iskreno, a one nemaju povjerenja u mene. Želim ih obilno nagraditi svojom milošću, a one je ne žele prihvatiti. Ponašaju se prema meni kao da sam mrtvi predmet, dok je moje srce puno ljubavi i milosrđa. Kako biste razumjeli barem dio moje boli, zamislite najnježniju majku koja ima veliku ljubav prema svojoj djeci, a ta djeca preziru njenu ljubav. Dobro promislite o njenoj boli. Nitko ju ne može utješiti. To je samo lagani obris slike i prilike Moje ljubavi.“ (Dnevnik, 1447).

„Samo jedno mi je uporište, a to je sveta pričest. Iz nje crpim svoju snagu“

„Isuse, živuća Hostijo, Ti si moja Majka, ti si moje sve! Jednostavno i s ljubavlju, s vjerom i povjerenjem, uvijek ću dolaziti k Tebi, Isuse! Dijelit ću sve s Tobom, kao dijete sa svojom milom majkom, svoje radosti i tuge, jednom riječju, sve.” (Dnevnik, 230).

„Smatram se toliko slabom da bih, ukoliko ne bi bilo svete pričesti, stalno padala. Samo jedno mi je uporište, a to je sveta Pričest. Iz nje crpim svoju snagu; u njoj je sva moja utjeha. Bojim se života u danima kada ne primam svetu Pričest. Bojim se same sebe. Isus skriven u Hostiji je moje sve. Iz Svetohraništa crpim jakost, snagu, hrabrost i svjetlo. Ondje tražim utjehu u vrijeme tjeskobe. Ne bih znala kako dati slavu Bogu, ako ne bih primala Euharistiju svojim srcem.” (Dnevnik, 1037).

„Na mjestu Pokaznice, vidjela sam slavno lice Gospodina, a On mi je rekao: ‘Ono što vidite u stvarnosti, ove duše vide po vjeri’“

„Kada sam se uronila u molitvu, duhom sam bila u kapelici, gdje sam vidjela Gospodina Isusa, izloženog u Pokaznici. Na mjestu Pokaznice, vidjela sam slavno lice Gospodina, a On mi je rekao: ‘Ono što vidite u stvarnosti, ove duše vide po vjeri. O, kako Mi je mila njihova velika vjera! Vidite, premda se čini da u Meni nema znakova života; u stvarnosti su znakovi života prisutni, u svojoj punini, u svakoj Hostiji. Ali da bih bio u mogućnosti djelovati na dušu, duša mora imati vjeru. O kako mi je mila živa vjera!” (Dnevnik, 1420).

„Ne gubim Božju prisutnost u svojoj duši, blisko sam sjedinjena s Njim. S Njim idem na posao, s Njim idem za rekreaciju, s Njim trpim, s Njim se i radujem; Ja živim u Njemu i on u Meni. Nikada nisam sama“

„Često osjećam Božju prisutnost nakon svete Pričesti, na poseban i opipljiv način. Znam da je Bog u mom srcu. A činjenica da Ga osjećam u svom srcu ne ometa moje dužnosti. Čak i kad se bavim vrlo važnim stvarima koje zahtijevaju pozornost, ne gubim Božju prisutnost u svojoj duši, blisko sam sjedinjena s Njim. S Njim idem na posao, s Njim idem za rekreaciju, s Njim trpim, s Njim se i radujem; Ja živim u Njemu i on u Meni. Nikada nisam sama, jer je On moj vjerni pratilac. On je prisutan sa mnom u svakom trenutku. Naša prisnost je jako bliska, kroz jedinstvo krvi i života ” (Dnevnik, 318).

„Tada sam čula glas, za koji se činilo da dolazi od iznad hostije: ‘U hostiji je tvoja snaga; ona će te zaštititi. Nakon tih riječi, prikaz je nestao, ali je čudna snaga ušla u moju dušu, i neobično svjetlo [koje je prikazalo] u čemu se sastoji naša ljubav prema Bogu“

„U četvrtak, kada sam otišla u svoju sobicu, iznad sebe sam ugledala svetu hostiju u velikoj svjetlosti. Tada sam čula glas, za koji se činilo da dolazi od iznad hostije: ‘U hostiji je tvoja snaga; ona će te zaštititi. Nakon tih riječi, prikaz je nestao, ali je čudna snaga ušla u moju dušu, i neobično svjetlo [koje je prikazalo] u čemu se sastoji naša ljubav prema Bogu; naime, u vršenju Njegove volje” (Dnevnik, 616).

„Vidite, Ja sam napustio svoje nebesko kraljevstvo kako bih postao ujedinjen s vama. Ono što vidite je samo ‘rub odjevnog predmeta’, a već to vašu dušu onesvješćuje od ljubavi. Kako će vaše srce biti zadivljeno kada Me vidi u svoj slavi Mojoj! Ali želim vam reći da vječni život mora početi već ovdje na zemlji – kroz svetu pričest. Svaka sveta pričest čini vas više sposobnima za prisnost s Bogom u vječnosti“ (Dnevnik, 1810-11).

„O živuća Hostijo, jedna i jedina Snago moja, Izvore Ljubavi i Milosrđa, prigrli cijeli svijet, ojačaj slabe duše. O, blagoslovljen bio trenutak, trenutak kada nam je Isus predao Svoje najsamilosnije Srce!” (Dnevnik, 223)

 

Molitva sv. Faustine Milosrdnom Isusu

O presveto Srce Isusovo,
izvore milosrđa iz kojeg izviru nepojmljive rijeke milosti
nad čitavo čovječanstvo,
usrdno Te molim da prosvijetliš jadne grešnike i budeš im milostiv.
O Isuse, spomeni se svoje pregorke Muke i ne dopusti
da se izgube duše koje si Predragocjenom Krvlju i Vodom svoga Srca otkupio.

O Isuse, spominjući se silne cijene Tvoje Predragocjene Krvi
raduje me njezina veličina jer je i jedna kap dovoljna da spasi sve grešnike.
Premda grijeh predstavlja bezdan zlobe i nezahvalnosti,
za nas je plaćena neusporediva cijena.
Zato neka svaka duša nađe povjerenje u Tvoje beskonačno Milosrđe.
Amen.

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh