Roditelji i djeca

OSVRT DR. IVE BELANA

Incest i pedofilija Spolno zlostavljanje djece se, nažalost, događa i u vjerničkim obiteljima. U većini slučajeva roditelj ne vjeruje djetetu kad mu se ono povjeri i time čini nepopravljivu štetu. Roditelj, ako se imalo boji Boga i ako imalo ljubi svoje dijete, nikako nema pravo propustiti na mudar i diskretan način provjeriti govori li dijete istinu. Ovo je članak za roditelje, ali i za djecu...

Incest i pedofilija

Seksualno napastovanje djece od strane članova njihove obitelji značajan je zdravstveno-psihički problem. To je pitanje počelo privlačiti stručnu pozornost tek nedavno. Mnogi ljudi zaziru raz­govarati o incestu (rodoskvrnuću). Čak i sociolozi. Rodoskvrnuće je danas skrivena opasnost za mentalno zdravlje u cijelom svije­tu. Najmanje 10 posto djevojaka bude subjekt približavanja od strane članova uže ili šire rodbine, a koje je približavanje u manjoj ili većoj mjeri seksualne prirode. Dječaci su rjeđe napastovani u svojim obiteljima.

Incest otac – kćer najčešće je prijavljivan oblik seksualne zloupo­trebe unutar obitelji i velika je vjerojatnost da će ta trauma iza­zvati na djetetu dugotrajno oštećenje. Seksualni kontakt obično počinje u dobi djeteta između šest i dvanaest godina i tipično se sastoji od milovanja, grljenja i masturbacija. Takva se si­tuacija često nastavlja godinama, a može doći i do spolnog odno­sa.

Znakovi koji upozoravaju na incest

Djeca koja su subjekti takve zloupotrebe obično se boje to ikomu kazati. Jedini znak da se što događa mogu biti ne­određeni simptomi: povlačenje djeteta, strah od odlaska u školu, nemir, noćne more ili tjelesne tegobe, kao što su problemi s mo­krenjem ili bol u zdjelici.

U doba mladenaštva mogu se pojaviti bježanja od kuće, prostitui­ranje, tinejdžerska trudnoća, upotreba droge, a poneki put i poku­šaji samoubojstva. Sve je to reakcija na iskustva iz rane mlado­sti. Takvi destruktivni psihički učinci incesta često potraju, pa i već odrasla žena može patiti od osjećaja srama i žigosanja.

Incest se javlja u svim društvenim slojevima, zemljopisnim podru­čjima, etničkim i rasnim skupinama. Incest otac – kćer posebno je čest u obiteljima s ekstremnom neravnotežom snaga i vlasti iz­među roditelja: očevi su neuobičajeno dominantni, a majke su neuobičajeno pasivne ili poslušne i podložne. U takvim obiteljima očevi su često nasilni i grubi sa svojim ženama ili djecom. Među­tim, takvo ponašanje, u pravilu, nije sasvim očito i vidljivo nekomu sa strane. U prisustvu višeg autoriteta, očevi često posta­ju umiljati ili čak dobroćudni i nenametljivi.

Kad se radi o seksualnoj zloupotrebi, najveća je vjerojatnost da će otac, brat ili drugi muški rođak prići najstarijoj kćeri.

Kako se incest može spriječiti?

Žrtve incesta i njihove obitelji mogu potražiti pomoć i određenu zaštitu od raznih institucija u našem društvu, kao što su Centar za krizna stanja, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, centri za so­cijalnu skrb, Crveni križ, policija itd.

Kad se dijete požali na takvu incestnu situaciju u svojoj obite­lji, treba mu vjerovati. Lažne su pritužbe izvanredno rijetke. Sek­sualna napastovanja djece treba uvijek prijaviti službama i oso­bama odgovornim za zaštitu djece.

Djevojčicu valja uvjeriti da ona nije kriva za to što se dogodilo. Treba ju pohvaliti što je problem iznijela na vidjelo i obećati joj da će biti zaštićena od daljnjih zloupotreba.

Krivac mora, po sudskoj odluci, ići na liječenje psihijatru.

Najbolja strategija za sprečavanje svih vrsta seksualne zloupo­trebe djeteta jest da se osiguraju informacije potencijalnim žrtva­ma. To znači seksualno odgajanje učenika u osnovnoj školi, sa specifičnim informacijama o seksualnoj zloupotrebi. Dje­ca se mogu podučiti bez da se pretjerano uplaše. Na njima pristupačan način može im se objasniti razlika između grljenja i do­dirivanja koji su izraz roditeljske topline, srdačnosti i ljubavi i onoga drugoga tjelesnog kontakta, koji je izraz iskorištavanja djeteta. Na dulju stazu, sprečavanje seksualne zloupotrebe ovisi o jača­nju pozicije majke u obitelji, da bi ona mogla djelotvornije zašti­titi svoje dijete.

Tekst je prvotno bio objavljen u mjesečniku Book.

Autor: Ivo Belan; Book.hr

Komentirajte
Komentiraj
U komentarima je zabranjeno vrijeđanje na bilo kojoj osnovi. Komentari koji sadrže uvredljive poruke ili neprimjerene izraze bit će uklonjeni.

Reci što misliš

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Najčitanije

Na vrh