Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA I KOMENTAR

II. tjedan došašća, nedjelja 9. prosinca

dnevna misna čitanja

ČITANJA:

Bar 5,1-9; Ps 126,1-6; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6


Prvo čitanje

Bar 5, 1-9

Bog će pokazati sjaj tvoj.

Čitanje Knjige proroka Baruha

Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće,
odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje,
ogrni se plaštem Božje pravednosti,
stavi na glavu vijenac slave Vječnoga
jer Bog će pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom
i zasvagda ti dati ime:
»Mir pravednosti« i »Slava bogoljubnosti«.
Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko
i obazri se na istok:
Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru
od istoka do zapada,
na zapovijed Svetoga, radujuć se što ih se spomenuo Bog.
Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj,
a gle, Bog ih tebi vraća
nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku.
I naredi Bog: neka se snize
sve visoke gore i vječne klisure;
nek se doline ispune i poravna zemlja
da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje.
A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu
Izraelu po Božjoj zapovijedi,
jer Bog će voditi Izraela u radosti,
svjetlom svoje slave
prateć ga milosrđem svojim i pravednošću.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

126, 1-6

Pripjev: Silna nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.

Među poganima tad se govorilo:
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom
noseći snoplje svoje.

Drugo čitanje

Fil 1, 4-6.8-11

Budite čisti i besprijekorni za dan Kristov.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada – uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa.

Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Lk 3, 1-6

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:

»Glas viče u pustinji:
’Pripravite put Gospodinu,
poravnite mu staze!
Svaka dolina neka se ispuni,
svaka gora i brežuljak neka se slegne!
Što je krivudavo, neka se izravna,
a hrapavi putovi neka se izglade!
I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.«

Znamo da je sveti Pavao osnovao mnoge zajednice i da je mnoge rodio za Krista, da se je cijeli život brinuo za njih. Obilazio je, kaže sâm Pavao, crkve kako bi ih održao, kako bi živjele za Krista. Zanimljiva je ova njegova molitvena nakana: za njih je molio i ono što je želio za sebe. Nije molio Boga da im dâ zdravlja, da ih očuva od problema, da im poboljša financijsko stanje, da im osigura miran život… Ništa od toga, nego molio je da budu za dan Kristov sveti, besprijekorni, da budu u sebi puni ljubavi Božje. Analizirajmo svoje molitve: za što mi molimo, što molimo za sebe i za one koji su nam povjereni, kojima smo poslani? Nekako se čini da za naše, za one kojima smo poslani ili koji su nam podređeni, gotovo uopće ne molimo da budu sveti, da imaju dobar odnos s Bogom, da njegove Riječi budu u njihovu srcu, da se spase za vječnost. Što će im sve ako ne budu pred Bogom veliki, sveti, puni ljubavi, pravednosti?

Molitva

Gospodine, želim ljubiti i tebe i sebe i svoje bližnje tvojom ljubavlju, jer ono što je neprolazno, kakvi ćemo ući u raj – to ostaje vječno. Zato želim, za sebe i za svoje bližnje, da budemo bliže tebi!!! Amen.

Na vrh