Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA I KOMENTAR

I. korizmeni tjedan, srijeda 4. ožujka

Dnevna misna čitanja

ČITANJA:

Jon 3, 1-10; Ps 51, 3-4.12-13.18-19; Lk 11, 29-32


Prvo čitanje

Jon 3, 1-10

Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta.

Čitanje Knjige proroka Jone

Riječ Gospodnja dođe Joni: »Ustani — reče mu — idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad božanski velik — tri dana hoda.
Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana, i Niniva će biti razorena.«
Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.
Glas doprije i do kralja ninivskoga: on ustade s prijestolja skide plašt sa sebe, odjenu se u kostrijet i sjede u pepeo. Tada se po odredbi kralja i njegovih velikaša oglasi i objavi u Ninivi: »Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da vodu piju. Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeću, da glasno Boga zazivlju i da se obrate svatko sa svojega zlog puta i nepravde koju je činio. Tko zna, možda će se povratiti Bog, smilovati se i odustati od ljutoga svog gnjeva da ne izginemo?«
Bog vidje što su učinili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 51 , 3-4.12-13.18-19

Pripjev: Srce raskajano i ponizno, Bože, nećeš prezreti.

Smiluj mi se Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti.

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Žrtve ti se ne mile,
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan,
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

Evanđelje

Lk 11,29-32

Naraštaju se ovom neće dati znak doli znak Jone proroka.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.«

»Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona! Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Riječ Gospodnja dođe Joni: „Ustani – reče mu – idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.“«

Jona je bio prorok i bilo je najnormalnije da Bog njega pošalje da poganima propovijeda obraćenje, to jest po obraćenju spasenje ljudi koje je zarobio grijeh. Bog nije imao drugog rješenja nego da pošalje Jonu. Znamo da je Jona svim silama pokušao izvući se, da i oni propadnu. Nekako je slično i danas. Jedno je jasno: mi smo po krštenju pozvani biti vjesnici Velikoga Kralja. Unatoč tome, mnogi se izmotavaju, bježe, traže izlike, nemaju ljubavi za grešnike itd. Bog je zbog toga i osnovao Crkvu, da svi koji sagriješe, u njoj nađu spasenje po Kristu. Ali kako će povjerovati ako nema propovjednika, kako se to pita Pavao u Poslanici Rimljanima? Crkva ima Riječ Božju, a ako ostane unutar svojih zidova, kome služi na spasenje? Bog ju je poslao da pronosi Radosnu vijest grešnicima, a ne da bude samo dio nekoga obreda. Riječ ne može bez udova Tijela Kristova doći onamo kamo ju Bog želi poslati!

Molitva

Oče sveti, daj nam da se brinemo za tvoje stvari kao što se otac brine za svoju djecu da im dâ život u izobilju. Daj da tako i mi pristupamo tvojim stvarima. Amen.

Nediljko Jelčić; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh