Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Hrana i snaga

Hrana i snaga

U Svetom pismu Crkva nalazi stalno svoju hranu i svoju snagu, jer u njemu ne prima samo riječ ljudsku, nego ono što stvarno jest: riječ Božju. “U svetim knjigama, naime, Otac nebeski s velikom ljubavlju dolazi u susret svojim sinovima i s njima razgovara”.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 104

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh