fra Petar Ljubičić

RAZMIŠLJANJA

Fra Petar Ljubičić: Priznati Krista svojim Kraljem za nas kršćane znači živjeti i djelovati u svijetu kao što je on to činio „Blagdan Krista Kralja daje smisao završetku crkvene godine. Usprkos nevoljama i poteškoćama na kraju ipak slijedi Kristova pobjeda. Ovaj nam blagdan naviješta slobodu, nadu, odgovornost prema ovom svijetu i njegovu budućnost…“

Fra Petar Ljubičić: Priznati Krista svojim Kraljem za nas kršćane znači živjeti i djelovati u svijetu kao što je on to činio

Moj susret s Isusom Kraljem

Mene nisu kao malo dijete odnijeli na krštenje. Rasla sam u obitelji i društvu u kojemu se Božje ime nije ni spominjalo. Nisam nikoga čula da govori o Bogu. Jednoga dana ušla sam u crkvu. Djeca su imala vjeronauk. Upravo je tada svećenik govorio o osobi Isusa Krista, koji je Kralj naših duša i srdaca. Cijelim sam bićem slušala. Bila sam oduševljena onim što sam čula i puna čežnje za susretima s Isusom. Kao jedanaestogodišnja djevojčica primila sam sva tri sakramenta inicijacije: krštenje, pričest i potvrdu te zaživjela novim životom. Od toga dana živim za sve one koji još nisu upoznali Isusa Krista, kako bi im se ta radost dogodila, svjesna da i sama trebam uvijek novo otkrivanje kraljevstva Božjega. Za manje od godinu dana tihe molitve za roditelje, mama se je krstila, a onda su se ona i tata vjenčali. (Mirica, medicinska sestra)

Posljednje nedjelje u liturgijskoj godini slavimo svetkovinu Krista, Kralja svega stvorenja. Krist je središnja osoba ljudske povijesti u kojoj je sažeto sve najbolje i najljepše, najuzvišenije i najplemenitije u cijeloj povijesti. U Isusu je cilj i svrha svega našega života. On je gospodar svijeta i vremena, života i smrti – Kralj cijeloga čovječanstva. Krist Kralj je početak, središte i žarište svijeta i života, svemu daje opstojnost i smisao. Ne bismo mogli zamisliti sebe i ovaj svijet bez njega. Kako je Krist naš Kralj? Krist je moćni Kralj kao Bog, oduvijek jednak svojem nebeskom Ocu, s kojim zajedno, u jedinstvu Duha Svetoga vlada i kraljuje nad svima stvorenjima.

„On nije kralj jednoga naroda, jedne zemlje, već je Kralj svega svijeta, svega stvorenja“

No Krist je Kralj i kao čovjek ujedinjen s božanskom naravi u drugoj osobi Presvetoga Trojstva. On se je rodio zbog nas i našega spasenja. On je Kralj i kao Otkupitelj ljudskoga roda, prikazavši samoga sebe na žrtveniku križa kao neokaljanu i pomirnu žrtvu. On nas oslobađa od svakoga zla, izbavlja nas od vlasti koja porobljuje naš život. Njemu povjerimo svoj život! Vjerujući Kristu, ljubeći Ga svim srcem, služeći mu u braći i sestrama, postajemo radosni i sretni. On je vječni Kralj. On je sveznajuć, svemoguć, besmrtan i nepobjediv. „Sve je po Njemu postalo, i ništa što je postalo, nije bez njega postalo. U Njemu bijaše Život i Život bijaše ljudima“ (Iv 1,3-4). On nije kralj jednoga naroda, jedne zemlje, već je Kralj svega svijeta, svega stvorenja. Ali Kristovo kraljevstvo nije kao što su ovozemaljska kraljevstva. Od toga se odlučno i svečano ogradio kada je pred Pilatom izjavio: „Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta“ (Iv 18,36).

Kristovo je kraljevstvo duhovne naravi. On je došao da osnuje kraljevstvo istine i života, svetosti i milosti, pravde ljubavi i mira. On sam svojom otkupiteljskom smrću postavio je temelje tom kraljevstvu i odredio da u njemu ljubav bude vrhovni zakon. Krist je Kralj ljubavi, pravde i mira. Što je poticalo i što je toliko oduševljavalo svekoliko njegovo djelovanje, ako ne milosrdna volja da ljudima pomaže u njihovim nevoljama? Nikakvo poniženje, nikakva muka, nikakva žrtva nije mu bila preteška da utješi one koji trpe, da zalutale privede na pravi put, da spasi grešnike. Neumorno je činio dobro, bio je dobar i milosrdan svugdje, gdje je našao samo malo dobre volje. Svima je dopustio da osjete toplinu njegova srca.

„Ove bi riječi pretvorile svijet u mali raj“

Zapovijed ljubavi, koju je on prvi proveo u djelo žrtvujući svoj život – ne samo za one koji su ga ljubili već i za one koji su ga mrzili, postavio je na vrh svojih zapovjedi. Sjetimo se Kristovih riječi: „Ako imadete ljubavi jedan prema drugome, po tome će svi upoznati da ste moji učenici“(Iv 13,34). Pravda je mjera ljubavi. Gdje nema pravde, nema govora o ljubavi. Ona je temeljni zakon i uvjet reda i mira. Mi bismo trebali biti oni istinski i vjerni podanici Kralja ljubavi, pravde i mira. Svima nam je dobro poznata njegova poruka: „Sve što želite da ljudi čine vama, to činite i vi njima!“ Ove bi riječi pretvorile svijet u mali raj, kada bismo ih se držali. Budimo pravedni prema bližnjemu i ne sudimo ga olako. Bogu pripada pravo suditi ljude. Bez ljubavi i pravde nema mira. Budući da je Krist sama ljubav i pravda, samo nam On može dati pravi mir.

Krist je Kralj naših duša jer je na drvu križa svoju dušu predao za otkup naše, i prema tomu ona je njegova svojina. On njezin Gospodar i Kralj. Što je to ljudska duša? Duša je živo, jednostavno, netjelesno, duhovno biće koje ima sposobnost mišljenja i sposobnost htijenja (recimo odlučivanja). Sposobnost mišljenja zovemo razum, a sposobnost htijenja voljom. To je ukratko rečeno – ljudska duša. Ona je po svojoj naravi neovisna o tijelu, vrši više misaone i voljne funkcije i može živjeti bez tijela. Budući da je netjelesna, netvarna, duhovna, ona živi i kada se tijelo raspadne. Ona je prema tome neraspadljiva, neumrla, besmrtna. Mi dakle posjedujemo duševnu moć – razum, koji teži za istinom. Svaki čovjek žeđa za istinom, traži je i čezne za njom. Ta istina objavila nam se i izravno progovorila u Isusu Kristu. On je nam donio istinu – punu, jasnu, odlučnu. S njom se je poistovjetio, u sebi ju je utjelovio, rekao je za sebe da je On sam Istina: „Ja sam jedini Put, jedina Istina i Život!“ I kad  je Pilat pitao Isusa: „Ti si, dakle, kralj?“ Isus mu je odgovorio: „Ti kažeš! Da, kralj sam! Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je od istine, sluša moj glas.“ (Iv 18, 37).

Stoga Isus ima pravo tražiti da tu istinu prihvatimo i da joj svoj razum podložimo. On je prema tome Kralj i Gospodar našega razuma u pitanju našeg odnosa prema Bogu, prema bližnjemu i nama samima. Osim razuma, te iskre božanstva u nama, Bog nas je obdario i slobodnom voljom. Velik je, ali i strahovit je taj dar slobode jer nas može privesti Bogu i spasenju. Priznati Krista svojim Kraljem za nas kršćane znači živjeti i djelovati u svijetu kao što je on to činio. Krist Kralj zahtijeva da ga svi svojevoljno pratimo i nasljedujemo. Traži od nas da mu se sami podložimo i da se zajedno s Njime damo na to, da osvojimo svijet za Njegovo kraljevstvo. On očekuje prvo mjesto u našem srcu kako bi nam što bolje pomogao. Poslušna vjernost Njegovim zapovijedima, još više; oduševljena ljubav prema Njemu i predanost Njegovoj volji prvi je uvjet da nas ubroji u najvjernije pratitelje.

„Isus je Kralj sa srcem i Isus je Kralj srca“

Dobro je netko rekao: „Isus je Kralj sa srcem i Isus je Kralj srca. To se očituje u onom kratkom razgovoru između Njega i desnoga razbojnika: ‘Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje!’ (Lk 23, 42)“ Isus odgovara riječima koje izlaze iz njegova srca koje ljubi neizmjerno, rečenicom koja sadrži cijeli Isusov život i njegov odnos prema grešnicima: „Zaista ti kažem, još danas ćeš biti sa mnom u raju!“ (Lk 23,43). To je najljepša rečenica koju čovjek grešnik može čuti… To bi svatko od nas želio čuti na kraju svoga života. Isus je Kralj srdaca. On je punina života i mira, sreće i ljubavi. Obnovimo svoju vjeru u Isusa Krista, u njegovo pravo da vlada našim dušama: razumom – da voljom prihvatimo nauku koju nam je objavio, usklađujući svoju volju s njegovom svetom voljom pa i uz cijenu žrtvi. Samo tako možemo reći da smo vjerni podanici njegova duhovna kraljevstva.

Blagdan Krista Kralja daje smisao završetku crkvene godine. Usprkos nevoljama i poteškoćama na kraju ipak slijedi Kristova pobjeda. Ovaj nam blagdan naviješta slobodu, nadu, odgovornost prema ovom svijetu i njegovu budućnost. Spasitelj naš Isus Krist je jedini put koji nas vodi k vremenitoj i vječnoj sreći. Priznajmo svome Kralju Kristu svoju grešnost i recimo mu ponizno: sjeti nas se u svome kraljevstvu ljubavi i mira, svetosti i radosti. Zbog tvoga kraljevstva isplati se živjeti i trpjeti, isplati se vjerovati i moliti kako bismo mogli vječno uživati…

Autor: fra Petar Ljubičić; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh