Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Društvena je dužnost kršćana da u svakom čovjeku poštuju i bude ljubav prema istini i dobru

Dužnost iskazivati Bogu pravo štovanje tiče se čovjeka uzetog pojedinačno i društveno. To je “tradicionalno katoličko učenje o moralnoj dužnosti pojedinaca i društava prema pravoj religiji i jedinoj Kristovoj Crkvi”. Neprestano naviještajući ljudima evanđelje, Crkva se trsi da oni “kršćanskim duhom prožmu mentalitet i navike, zakone i strukture zajednicâ” u kojima žive. Društvena je dužnost kršćana da u svakom čovjeku poštuju i bude ljubav prema istini i dobru. Od njih traži da bližnje upoznaju s bogoštovljem “jedine prave religije koja postoji u katoličkoj i apostolskoj Crkvi”. Kršćani su pozvani da budu svjetlo svijeta. Crkva tako očituje kraljevsku vlast Kristovu nad svim stvorenjem a napose nad ljudskim društvima.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2105

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh