Razmišljamo o evanđelju

DRUGA NED. DOŠAŠĆA: NOVO OBRAĆENJE! Fra Zvjezdan Linić: „Vrijeme Ivana Krstitelja je dovršeno Isusovim dolaskom. Trebamo se nanovo roditi ne samo iz vode, nego i od Duha Svetoga i ući u život djece Božje!” „Naše se crkve pune skrušenim ljudima koji su spremni u sakramentu ispovijedi primiti vidljivi znak oproštenja. Sve je to dobro, ali ipak, nije dovoljno. Jer ako ostanemo na tome, onda je to još uvijek samo Ivanov krst, a ne navještaj Isusove Radosne vijesti, niti otkriće i ulazak u kraljevstvo Božje. Trebamo se nanovo roditi ne samo iz vode, nego i od Duha Svetoga i ući u život djece Božje!”

Fra Zvjezdan Linić: „Vrijeme Ivana Krstitelja je dovršeno Isusovim dolaskom. Trebamo se nanovo roditi ne samo iz vode, nego i od Duha Svetoga i ući u život djece Božje!”

put do istine knjiga

»Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Riječ Gospodnja.«

Mk 1,1-8

Mt 22,15-21

Ivan Krstitelj nam kroz došašće ima mnogo toga za reći

Prva nas je nedjelja došašća upozorila na završnicu povijesti spasenja, na Kristov drugi dolazak. Ova nam nedjelja otkriva kako je zapravo sve započelo.

Neposredni preteča Isusovu dolasku je Ivan Krstitelj. On je jedinstvena pojava koja i u današnje vrijeme kroz došašće vjernicima ima puno toga reći. On je čovjek koji bijaše potpuno predan svomu poslanju, poslanju svjedočenja i propovijedanja obraćenja na oproštenje grijeha. U znaku takvog obraćenja Ivan je svima koji su prihvaćali njegovu poruku podjeljivao krštenje u rijeci Jordanu.

„Ivanovo obraćenje” i „Isusovo obraćenje”

Ivan je preteča, a Isus je punina, Očekivani, Mesija. Ivan je toga potpuno svjestan i zato ponizno govori o samome sebi, smatrajući Isusa jačim od sebe, onim koji dolazi poslije njega. Ivanov život ima svoj smisao samo u potpunoj oslonjenosti i upućenosti na Isusa.

Ivan je pripravljao ljude na Isusov dolazak. Njegova priprava je usmjerena na obraćenje i krštenje u vidu oproštenja grijeha. Pozivao je ljude da se okrenu od svoga zla puta. To propovijedanje slično je Ilijinu propovijedanju u njegovo vrijeme, ili Joninu, na čiju su se riječ obratili Ninivljani. To je tzv. negativni vid obraćenja, obraćenje od grijeha, od bezakonja. Kod Isusa će riječ obraćenje dobiti sasvim novi smisao. Ono se neće zaustaviti samo na pozivu da se čovjek otkine od grijeha i grešnih navika, nego će to biti poziv na potpuno životno opredjeljenje. Ivanovi obraćenici će se u povorci zaputiti k Jordanu da prime izvanjski znak koji potvrđuje njihovo iskreno kajanje i odluku da se obrate od zloga života. Isusovi će se obraćenici također naći u povorci, ali na čelu povorke bit će sam Isus koji će, poput dobroga pastira koji vodi svoje stado na obilne pašnjake, voditi svoje prijatelje u kraljevstvo Božje.

Ivan će krstiti vodom. Isus će ustanoviti krštenje vodom i Duhom Svetim. To je nov i cjelovit zahvat Duha Božjega u čitavo ljudsko biće, to je rađanje novoga naroda Božjeg, to je istinsko preporođenje.

Otkriti i ući u kraljevstvo Božje

Katkada nam se može učiniti da u našem kršćanstvu ipak nije sve kako treba. Kao da kršćani nisu preporođeni Duhom Svetim. Doduše, puno se govori o obraćenju. Ima mnogo propovjednika koji rječito i s uvjerenjem udaraju na mane pojedinaca i naroda i pozivaju na iskrenu promjenu života. Naše se crkve pune skrušenim ljudima koji su spremni u sakramentu ispovijedi primiti vidljivi znak oproštenja. Sve je to dobro, ali ipak, nije dovoljno. Jer ako ostanemo na tome, onda je to još uvijek slušanje i primjenjivanje Ivanove propovijedi, onda je to još uvijek samo Ivanov krst, a ne navještaj Isusove Radosne vijesti, niti otkriće i ulazak u kraljevstvo Božje. Da bismo bili pripravni za kraljevstvo Božje, očito trebamo Isusovu novost proživjeti u dubinama svojega bića. Isusova novost je zahvat njegova Duha, to je rođenje na novi život djece Božje. Premalo smo još uvijek svjesni da je vrijeme Ivana Krstitelja dovršeno Isusovim dolaskom i da je ovo sada vrijeme u kojem vlada zakon Isusova Duha, zakon slobode djece Božje. Dok se sjećamo i dok iskreno želimo proživjeti trajnu potrebu o kojoj Ivan govori: obratiti se od grijeha, hoćemo li moći osjetiti i ove nedjelje izazov Isusove propovijedi? Trebamo se nanovo roditi ne samo iz vode, nego i od Duha Svetoga i ući u život djece Božje!

Iz knjige fra Zvjezdana Linića (1941. – 2013.) Neka mi bude po Riječi Tvojoj. Izdavač: Teovizija

Priredila Martina vidaković

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh