Vijesti

DOĐI, DUŠE SVETI, U NAŠA SRCA! // Molitva bl. kardinala Alojzija Stepinca za sedam darova Duha Svetoga

Foto: Pixabay

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srca naša sa svojom milošću i svetom ljubavi

Foto: Pixabay

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srca naša sa svojom milošću i svetom ljubavi.

I daj nam dar mudrosti da sa slašću razmatramo Božje istine i da nam Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari.

Daj nam dar razuma da što dublje zaronimo duhom svojim u otajstva svete vjere koliko je to u ovom zemaljskom životu moguće.

Daj nam dar savjeta da se uklanjamo zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlimo što je većma na slavu Božju i za naše spasenje.

Daj nam dar jakosti da osobitom odlučnošću svladavamo sve napasti i ostale zapreke u duhovnom životu.

Daj nam dar znanja da pravo spoznamo što i kako treba da vjerujemo i da ne odemo stranputicom u duhovnom životu.

Daj nam dar pobožnosti da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno štovanje i čast iskazujemo, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječemo!

Daj nam dar straha Božjega da se čuvamo grijeha bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem Veličanstvu. Amen.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh