Dnevna misna čitanja

Dnevna misna čitanja, nedjelja 22. siječnja Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji. Evanđelje po Mateju

ČITANJA

Iz 8,23b-9,3; Ps 27,1.4.13-14; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

III. tjedan kroz godinu, nedjelja, 22. 1. 2023., TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

IMENDANI

Vinko, Vice, Vinka, Irena, Anastazije

Prvo čitanje

Iz 8,23b-9, 3

U Galileji poganskoj narod vidje svjetlost veliku!

Čitanje Knjige proroka Izaije

U prvo vrijeme obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu, al’ u vrijeme posljednje on će proslaviti put uz more, s one strane Jordana – Galileju pogansku. Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu plećâ njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 27,1.4.13-14

Pripjev: Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i dom njegov gledam.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

Drugo čitanje

1Kor 1,10-13.17

Svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja. Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa. Mislim to što svaki od vas govori: »Ja sam Pavlov«, »A ja Apolonov«, »A ja Kefin«, »A ja Kristov«. Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Mt 4,12-23

Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; 
one što mrklu zemlju obitavahu 
svjetlost jarka obasja.«

Tko od nas može reći da nije koketirao i da često ne koketira s poganstvom, s ispraznim načinom života koji smo naslijedili? Uistinu, za njim često i mi idemo, tražimo ga, a tako ulazimo u tamu, tminu koja nas zasljepljuje da ne vidimo Svjetlo.
Isus je za svojega zemaljskog života tjerao, istjerivao tamu iz područja kojima je prolazio. Upravo tako može doći i do naše tame, može otjerati i našu tamu! Mi samo trebamo otvoriti stranice Biblije i promatrati Svjetlo, samo trebamo puštati Svjetlu da svijetli, samo trebamo željeti doći do Svjetla. Jer Svjetlo ima moć istjerati, razbiti svu našu tamu. Svjetlo ima moć osvijetliti i najtamnije strane našeg života. Tko krene prema Svjetlu, tko Svjetlo pusti u svoj život, tek će tada shvatiti u kojoj je tami živio. Bog je Svjetlo i tame u Njemu nema. Ako smo u tami, znači da nismo došli Svjetlu da nas prosvijetli. A tko od nas može reći da je dovoljno blizu Svjetla?

Molitva

Gospodine, ti si onaj koji prebiva u nedostupnu svjetlu. Molim te, daj da me obasja to Svjetlo, da ne budem u tami života. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: NIKCOA; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh