Dnevna misna čitanja

Dnevna misna čitanja, subota 3. prosinca Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati! Čitanje Knjige proroka Izaije

ČITANJA

od dana: Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Mt 9,35-38; 10,1.6-8

I. tjedan došašća, subota, 3. 12. 2022., sv. Franjo Ksaverski, prezbiter, spomendan

IMENDANI

Franjo, Lucije, Sofonija prorok

Prvo čitanje

Iz 30,19-21.23-26

Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati!

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin Bog, Svetac Izraelov: »Da, puče sionski koji prebivaš u Jeruzalemu, više ne plači! Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati; čim te čuje, uslišit će te. Hranit će vas Gospod kruhom tjeskobe, pojiti vodom nevolje, al’ se više neće kriti tvoj Učitelj – oči će ti gledat Učitelja tvoga. I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: ‘To je put, njime idite’, bilo da vam je krenuti nadesno bilo nalijevo. I on će dati kišu tvojem sjemenu što ga posiješ u zemlju, i kruh kojim zemlja urodi bit će obilat i hranjiv. Stoka će tvoja pasti, u onaj dan, po prostranim pašnjacima. Volovi i magarci što obrađuju zemlju jest će osoljenu krmu, ovijanu lopatom i vijačom. I na svakoj gori i na svakome povišem brijegu bit će potokâ i rječicâ – u dan silnoga pokolja kad se kule budu rušile. Tada će svjetlost mjesečeva biti kao svjetlost sunčana, a svjetlost će sunčana postati sedam puta jača, kao svjetlost sedam dana – u dan kad Gospodin iscijeli prijelom svojemu narodu, izliječi rane svojih udaraca.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 147,1-6

Pripjev: Blago svima koji čekaju Gospodina

Hvalite Gospodina, jer je dobar,
pjevajte Bogu našemu, jer je sladak;
svake hvale on je dostojan!
Gospodin gradi Jeruzalem,
sabire raspršene Izraelce.

On liječi one koji su srca skršena
i povija rane njihove.
On određuje broj zvijezda,
svaku njezinim imenom naziva.

Velik je naš Gospodin i svesilan,
nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne,
zlotvore do zemlje snizuje.

Evanđelje

Mt 9,35-38; 10,1.6-8

Kad Isus vidje mnoštvo, sažali se nad njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus je obilazio sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.

Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima; »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Posla ih i uputi:

Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Pojiti vodom nevolje, al’ se više neće kriti tvoj Učitelj – oči će ti gledat Učitelja tvoga.«

Sam Učitelj je rekao da ćemo već na ovoj zemlji primiti stostruko, ali s progonstvima; nigdje nije rekao da ćemo proći zemljom bez muke i progona. U Davidovim psalmima možemo vidjeti da je bio pun tjeskobe, muke, da je bio progonjen itd., ali također možemo vidjeti da mu je Gospodin bio blizu, da je bio uz njega. Kad nam je Gospodin blizu, tada ni muka nije muka; kad nam je On blizu, lakše nam je prolaziti kroz poteškoće. Kad su nam oči na Učitelju, tada gledamo Njega, gledamo rješenje. I drugi ljudi na ovoj zemlji prolaze nevolje, krize, ali, nažalost, nemaju svi taj privilegij da gledaju Boga, da čuju njegovu riječ, da po tome vide smisao onoga kroz što prolaze. Jer, ako nema vječnosti (Boga), sve je besmisleno.

Molitva

Gospodine, daj da moje oči uvijek gledaju tebe, daj da moje uši uvijek slušaju tebe, daj da moja pobjeda bude u tebi. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr. 

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: remotevfx.com; d.ee_angelo; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh